Vlastnosti

Vlastnosti

EKONOM SYSTEM účtujte jednoduše

S námi si správnou licenci pro své podnikání jednoduše vyberete

Jste řemeslník?
Jste společnost?
Jste provozovatel e-shopu?
Jste nezisková organizace?
Jste účetní nebo daňová kancelář?

EKONOM SYSTEM je výkonný, snadno ovladatelný a cenově přístupný účetní software určený pro podnikatele a firmy. Jeho předností je intuitivní ovládání, profesionální podpora a v neposlední řadě i skvělý poměr cena/výkon.

Celý systém je modulární a můžete si zvolit jen to, co skutečně využijete:
 • Daňová evidence
 • Účetnictví
 • Fakturace
 • Pokladna a banky
 • Adresáře a katalog výrobků
 • Mzdy a personalistika
 • Skladové hospodářství
 • Maloobchod
 • Kniha majetku, Kniha jízd
 • Manažerský přehled o vývoji firmy
 • Podpora pro e-shopy
 • Podpora pro skenovací zařízení
 • Podpora pro export dat z EKONOM SYSTEMu (xls, csv, xml, aj.)
 • Další moduly a funkce potřebné pro moderní a efektivní práci

Systém lze provozovat jak na samostatných stanicích tak i v počítačové síti.

Samozřejmostí je rovněž propojení na internet s využitím cenově přístupného modulu internetového obchodu a práce online na vzdálených stanicích pomocí terminálového režimu v síti internet.

Účetní program je pravidelně aktualizován a uživatelé tak mají k dispozici včas všechny legislativní změny. Trvalý vývoj a údržba systému pak zabezpečuje neustálé vylepšování stávajících funkcí programu a implementaci nových užitečných funkcí na základě připomínek a požadavků uživatelů.

 

Hlavní charakteristika:
 • účetnictví s plnou kompatibilitou na nejnovější legislativu EU
 • windows aplikace s dostupností všech funkcí z klávesnice
 • účetnictví i daňová evidence, sklady, mzdy a personalistika v jednom programu (volba dle agendy)
 • přímá vazba na modul internetového obchodu
 • neomezený počet účtovaných firem i účetních období, síťová verze
 • jedno z nejstabilnějších a nejrychlejších datových prostředí
 • jednoduchost instalace a aktivace programu (bez hardwarového klíče)
 • intuitivní ovládání, definice vlastní pracovní plochy ikon
 • propracovaný systém přístupových práv, možnost uzamčení období
 • možnost zpětných oprav všech dokladů s automatickou opravou všech svázaných evidencí včetně zaúčtování
 • daňová přiznání součástí účetnictví (bez příplatku)
 • členění dokladů na střediska, zakázky, činnosti až do úrovně jednotlivých položek
 • zadání všech dokladů v tuzemské i zahraniční měně s vazbou na kurzovní lístek
 • propracovaný systém zálohování s kompresí, automatické zálohy s uživatelsky voleným intervalem, archiv záloh, možnost zálohování přímo do e-mailu
 • obousměrný Homebanking na většinu finančních ústavů
 • využití nejmodernějších technologií – tisk sestav do htm, pdf, doc, xls nebo přímo do e-mailu, automatická aktualizace kurzů z www atd.
 • možnost on-line zadání a odeslání objednávky programu
 • průběžná aktualizace programu s možností instalace přímo z www stránek
 • kvalitní telefonická a e-mailová podpora, obsáhlý uživatelský manuál s typovými příklady
 • produkt je pravidelně vybírán jako součást CD příloh odborných časopisů, v OEM verzi je dodáván s novou výpočetní technikou renomovaných výrobců PC
 • www stránky s uživatelskou konferencí k programu, přehled nejčastějších dotazů k programu, servis, poradenství, účetní kalendář a legislativní novinky

Automatická kontace dokladů na základě předkontací, možnost zpětných oprav v prvotních dokladech s automatickou vazbou do ostatních evidencí, rozkontace a případné slučování dokladů v účetním a peněžním deníku, tisk přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob (v závislosti na zakoupeném modulu pro daňovou evidenci nebo účetnictví) jsou přirozenou součástí programu EKONOM.

Jednotlivé moduly jsou koncipovány takovým způsobem, aby při zadávání dokladů bylo možné využít již existujících dokladů (kopie). Propojení fakturací a objednávek se skladovým hospodářstvím umožňuje sledovat rezervace a objednávky na skladových kartách a přenášet skladové doklady do položek faktury. Objednávky lze evidovat na úrovni záhlaví dokladu i na úrovni položek a přenášet přímo do faktury bez vystavení skladového dokladu. Evidence zobrazuje vybavenost objednávek, dovoluje tisknout kupní smlouvy a zakázkové listy.

Doklady do pokladního deníku, fakturace i interních dokladů je možné zadávat na úrovni záhlaví dokladu i na úrovni položek. Import dokladů doplní jednotlivé evidence a následně je možné doklady zaúčtovat.

Homebanking export a import zajistí automatické zpracování příkazu k úhradě, odeslání informací do bankovního ústavu a po stažení bankovního výpisu v části programu nazvané banka automatické napárování plateb na vystavené nebo přijaté faktury.
Základní konfigurace programu obsahuje jednu z nejrozšířenějších a nejstabilnějších komunikačních struktur představenou tzv. ABO formátem v základní nemodifikované variantě, které používá např. Komerční banka pod názvem „Kompatibilní media“.

Ostatní mutace formátu ABO, Gemini, Homecash, Multicash, M-BEST, CSV atd., jsou pak součástí rozšířené konfigurace Homebankingu obsažené v rozšiřujícím modulu Fakturace Plus. Podrobné informace naleznete zde.

Příkaz k úhradě
archivuje zadané informace a spolupracuje s částí programu obsahující mzdové údaje.

Mzdy zahrnují personalistiku, výpočet mezd, výplatní lístky, výplatnice, přehledy pro OSSZ, přihlášky a odhlášky pro OSSZ, přehledy o platbě pojistného pro ZP, hromadné oznámení pro ZP, mzdový list, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), nastavitelný mzdový číselník, pracovní kalendář, měsíční a roční přehled, volitelné parametry, filtr dle různých podmínek, definici platebních příkazů a příkaz k úhradě.

Skladové hospodářství obsahuje variabilní systém tvorby prodejních cen, propracovanou evidenci EAN kódů, možnosti vazby koeficientu ceny na adresu a oddělené evidence na jednotlivých skladových místech.

Kniha majetku sumarizuje odpisy dle jednotlivých skupin, provádí hromadný výpočet odpisů, umožňuje tisky seznamů i jednotlivých karet majetku.

Kniha jízd pro neomezený počet vozidel využívá pravidelných tras při zpětné rekonstrukci.

Výstupní sestavy účetnictví i daňové evidence  lze zobrazit s rozlišením na střediska, zakázky a činnosti.