Sklady Plus

Sklady Plus

Základní popis

Modul Sklady Plus rozšiřuje standardní modul Sklady o další nádstavbové funkce :

 • Komplety, Výrobky
 • Interface pro PluScanner
 • Interface na vybrané periferie (Ext. terminál pro sběr dat, Europokladny, Registrační pokladny)
 • Import – sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy
 • Tisk EAN – čarového kódu
 • Manažer
 • Doplňující údaje ke katalogu
 • Svázané dokumenty
 • Synchronizace s Ekonom online

Komplety, Výrobky

Kompletace jednotlivých skladových položek – je velmi častým požadavkem firem, které se zabývají výrobou, prodejem souprav zboží apod. K verzi se skladovým hospodářstvím lze přikoupit tuto část programu. Modul umožňuje rozšířit skladovou kartu o nové druhy položek – Komplet a Výrobek .

Komplet
Skládá se z  jednotlivých skladových karet jejichž typy a množství jsou předem nadefinovány. Výdejem Kompletu ze skladu pak dochází na pozadí k výdeji všech skladových položek definovaných Kompletem.

Výrobek
Je složen stejně jako Komplet z jednotlivých skladových položek.  S Výrobkem je spojen navíc nový typ skladového dokladu Výrobka. Výrobka sloučí a převede požadované typy a množství jednotlivých skladových položek na skladovou kartu Výrobek.  Na skladu tak přibude nový Výrobek a současně se provede automatický odpis položek Výrobku ze skladu.

Dále obsahuje:

 • prodejní cena kompletu, výrobku může být nastavena v parametrech katalogu skladových karet jako součet prodejních cen položek nebo částka stanovená prostřednictvím koeficientů
 • počet kusů kompletu na skladové kartě informuje o aktuálním stavu komponentů, které by mohly být součástí kompletu
 • seznam položek kompletu, výrobku v podobě tiskové sestavy
 • skladové výdejky a prodejky obsahují v položkách pouze název kompletu, pohyby zobrazují všechny jednotlivé dílčí položky kompletu
 • rezervace kompletů prostřednictvím modulu Objednávky
 • filtr skladových karet dle druhu položky (možnost potlačit ostatní karty a pracovat pouze s komplety nebo výrobky)

 

Externí terminál pro sběr dat – CIPHER LAB CPT 8300

V programu EKONOM je zpracovaný interface na externí sběrný terminál dat CIPHER LAB CPT 8300. V podstatě se jedná o přenosnou čtečku čárových kódů (EAN) s displejem, klávesnicí včetně vlastní paměti, která se pro přenos dat připojuje na USB port PC prostřednictím sběrného stojanu (tzv. CRADLE)
CPT 8300 39 kláves

Možnosti (stručný popis):
Pomocí tohoto terminálu lze odděleně od PC (např. z regálů skladu, v prodejně, přistaveného kamionu se zbožím atd …) načtením čarového kódu „nadávkovat“ položky dané příjemky, výdejky (prodejky) nebo provádět načítání zboží pro inventuru . Po propojení s PC (zasazením do CRADLE) se informace o jednotlivých položkách přenese do programu EKONOM jako nový doklad resp. inventurní soupis s vyhodnocením. Systém zároveň upozorní na případné nové položky (zboží), které dosud ve skladu nebyly evidovány a umožní jejich dodatečnou specifikaci.CIPHERLAB 8300

Aktivaci interface EKONOM pro práci s externím terminálem je třeba objednat jako samostatný modul programu. Cena modulu (instalační balíček včetně předdefinované šablony a komunikačních formulářů) je 3.500,- Kč.

Samotný terminál CPT 8300 můžete zakoupit u prodejců, kteří se specializují na snímače a tiskárny čarových kódů nebo u prodejců s výpočetní technikou. Cena uvedeného terminálu je cca 15.000,- Kč.

Registrační pokladny, Europokladny – Interface

Interface pro dávkovou oboustrannou komunikaci mezi programem EKONOM a pokladnami EURO. Jedná se o přenos karet (tzv.PLU) z EKONOMa do pokladny a přenos prodejních údajů-prodejek z pokladny do skladových dokladů EKONOM. Komunikace byla úspěšně testována pro pokladny EURO 2000 TE ALPHA a EURO 500 TE HANDY, které také doporučujeme k provozu. Program umí komunikovat i s větším počtem současně připojených pokladen.

Import – sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické dogenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Tisk EAN – čárového kódu

Tato úloha je nadstavbou k běžné práci s EAN kódem, který systém plně podporuje – ať už formou on-line standardních pokladních scannerů, tak i externích aplikací (PLUScanner, CPT 8300). K tisku EAN nepotřebujete nic víc, než běžnou laserovou tiskárnu, kterou používáte i pro ostatní tiskové sestavy. Tisky EAN probíhají na samolepící štítky na formátech A4 (počet štítků na jeden formát A4 je různý podle velikosti štítku – program umožňuje tisk několika šablon štítků). Výhodou je, že např. prostřednictvím položek příjemky lze vytisknout přesný počet štítků dle množství jednotlivých položek, stejně tak podle množství na kartách ve skladu. Problémem není ani automatické dogenerování EAN na položkách, kde EAN chybí.

Manažer

Manažerské informace – desítky grafů v nekonečném množství vizuálních podob (prostorové, vodorovné, svislé, koláčové atd.) umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy na základě prvotních dokladů nebo jejich zaúčtování. Nedílnou součástí grafů jsou i tabulky hodnot, jejichž tisková podoba má přesnou vypovídací schopnost.