Sklady

Sklady

Základní části

Skladové karty – obsahují tři přehledné záložky, čtyři prodejní ceny, katalogové číslo, název, měrnou jednotku, sazbu DPH, druh, balení, kód, skupinu, EAN kód, počáteční stavy a ceny, limitní stavy, počet rezervovaných a objednaných kusů, 4 předkontace, hmotnost, dodavatele a popis
Skladové doklady – příjemka, výdejka, prodejka, meziskladová převodka, storno, výrobka – jsou zobrazené v podobě tří záložek, spolupracují s adresářem dodavatelů a odběratelů a koeficienty cen vázanými na adresu, s katalogem skladových položek, kurzovním lístkem, s přednastavenými texty pro záhlaví a zápatí dokladů
Skladové pohyby – s možností využití filtru, tisk zobrazených informací
Aktuální stav skladu, Inventurní soupis skladu – tiskové výstupy za skladové místo, popř. za sklady sumárně
Výstupní sestavy skladového hospodářství – (obraty skladových karet dle zvoleného filtru ), Ceníky, Roční závěrka a převod – obraty, seznam dokladů, sumarizace prodeje, katalogové štítky, EAN kódy, katalog zboží s volitelným zobrazením druhu prodejní ceny, závěrka
Skladová místa – s využitím meziskladové převodky, neomezený počet skladových míst, samostatné i souhrnné vyhodnocení, společné názvy skladových karet, individuální evidence počtu kusů a skladních cen
Ostatní číselníky a přednastavení skladu – číselné řady dokladů, seznam středisek, činností a zakázek, předkontace, texty záhlaví a zápatí dokladů, kurzovní lístek, sazby DPH. Přednastavení skladu pomocí Parametrů katalogu (karet) a Parametrů skladových dokladů