Mzdy Plus

Mzdy Plus

Základní popis

Modul Mzdy Plus rozšiřuje standardní modul Mzdy o další nádstavbové funkce :

 • Vedení mezd nad 25 zaměstnanců v personalistice
 • Homebanking, Internetbanking (rozšířený export příkazů k úhradě)
 • Automatické generování docházky
 • Výpočet exekučních srážek pro jednotlivé zaměstnance
 • Funkce pro jednoduché ověření zaměstnance v insolvenčním rejstříku
 • Import – sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy
 • Trexima – ISPV, převodový můstek

Elektronická podání:

 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

Homebanking, Internetbanking

Modul zajišťující rozšířené automatické zpracování příkazu k úhradě, odeslání informací do bankovního ústavu a po stažení bankovního výpisu v části programu nazvané banka automatické napárování plateb na vystavené nebo přijaté faktury. Podrobné informace o podpoře formátů naleznete zde.

Import – sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické dogenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Trexima – ISPV

Modul Trexima-ISPV je převodním můstkem na generování dat z agendy EKONOM-Mzdy do pořizovacího programu organizace TREXIMA (za účelem celostátního statistického hlášení ISPV –  Informační Systém o Průměrném Výdělku). Trexima je organizace se sídlem ve Zlině, která pověřena státem má právo vyžadovat na vybraných organizacích (které vybere sama) určité statistické výkazy. Dva základní jsou – přehled o organizaci a statistika mezd zaměstnanců.

Pro tento účel byl naprogramován modul, který cca 4/5 údajů přebírá a vypočítává z modulu mezd (ostatní se zadavají ručně) a generuje soubor, který lze pak poslat na Treximu elektronickou poštou. Výkazy jsou obvykle čtvrtletní. Více informací o Treximě a možnost staženi uživatelské přiručky získáte přímo na stránkach organizace Trexima (http://www.trexima.cz/)