Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Základní části

Personalistika – obsahuje záložku pro osobní údaje a mzdové údaje, hodnoty pro přednastavení mezd zaměstnanců
Výpočet mezd – probíhá automaticky dle údajů z personalistiky, nastavitelné měsíční období, volitelné zobrazení zaměstnanců
Celkový přehled měsíční a roční – dle aktuálního měsíčního a ročního období

Dále obsahuje:

 • Výplatní lístek
 • Výplatnice
 • Přehled pro OSSZ, přihláška a odhláška zaměstnance k pojištění
 • Přehled o platbě pojistného na ZP, hromadné oznámení, seznam pojistného
 • Mzdový list
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Definice platebních příkazů a příkaz k úhradě
 • Mzdový číselník, mzdové sazby, pracovní kalendář

Elektronická podání – od verze 2014

 • Elektronické podání – „Přehled o výši pojistného“ (XML)
 • Elektronické podání – „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ (XML)
 • Elektronické podání – „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ (XML)
 • Elektronické podání – „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ (XML)
 • Elektronické podání – „Potvrzení o studiu“ (XML)
 • Elektronické podání – „Evidenční list důchodového pojištění“ (XML)
  (PDSHL1 – sociální pojistné, II. pilíř důchodové reformy)

Personalistika

Obsahuje tři základní části. Tvoří je především osobní údaje, mzdové údaje a dále přednastavené hodnoty, které se opakují každý měsíc.

 • Osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště a další, neomezeně dlouhá poznámka
 • Mzdové údaje – měsíční smluvní mzda nebo hodinová mzda, denní úvazek, informace o podepsání prohlášení poplatníka, evidence nároku a čerpání dovolené, průměrná hodinová mzda pro účely náhrad, počet dětí a jejich rodná čísla, název zdravotní pojišťovny Hodnoty opakující se každý měsíc, např. nezdanitelné částky ze základu daně, spoření, pojištění, srážky a jiné, jsou automaticky zařazeny do výpočtu mzdy.

Výpočet mezd

Probíhá automaticky na základě přednastavených hodnot a mzdových údajů. Automatické pokrácení odpracované doby při nástupu během aktuálního měsíčního období. Volitelné zobrazení zaměstnanců dle jména nebo osobního čísla, popř. podle střediska a jména.

Výplatní lístek
tisk za aktuálního zaměstnance nebo pro všechny zobrazené zaměstnance, výplatní lístek obsahuje položky mzdového číselníku, které jsou obsazené

Výplatnice
tisk pro zálohy i pro doplatek mzdy, tisk seznamu zaměstnanců bez částek pro interní potřebu firmy

Přehled pro OSSZ, přihláška a odhláška zaměstnance k pojištění
tisk první a druhé strany přehledu, přihláška a odhláška včetně kopie, seznam pojistného

Přehled o platbě pojistného na ZP, hromadné oznámení, seznam pojistného
tisk dle výběru příslušné zdravotní pojišťovny ze seznamu pojišťoven, oznámení o nástupu event. odchodu zaměstnance, jmenovitý seznam pojistného za aktuální měsíc

Mzdový list
tisk za aktuálního zaměstnance nebo pro zobrazené zaměstnance

Potvrzení o zdanitelných příjmech
s automatickým výpočtem hodnot ze mzdové evidence

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
s automatickým přenesením údajů z personalistiky

Definice platebních příkazů a příkaz k úhradě
pro evidenci bankovních účtů mzdových odvodů, možnost přidat nové položky platebního příkazu s vazbou na osobní číslo zaměstnance. Příkaz k úhradě spolupracující na úrovni položky s definicí platebních příkazů.

Mzdový číselník, mzdové sazby, pracovní kalendář
mzdový číselník s logickými vazbami a pevně stanoveným rozmezím pro nově přidané položky pod klávesou F1
mzdové sazby pro výpočet sociálního i zdravotního pojistného, měsíční i roční sazba pro výpočet daně daně z příjmů poplatníků podepisujících prohlášení, měsíční sazba daně poplatníků bez prohlášení
pracovní kalendář evidující dny svátků s automatickým přenosem informací do samotného výpočtu mezd