Majetek Plus

Majetek Plus

Základní popis

Majetek Plus je nový modul, který podstatným způsobem rozšiřuje možnosti evidence majetku v systému Ekonom. Svým rozsahem a funkcemi je určen všem, kteří chtějí evidovat majetek podrobným a přitom uživatelsky pohodlným způsobem.
Díky řadě evidenčních kritérií a velké nabídce výstupních sestav uspokojí většinu požadavků. Eviduje všechny druhy majetku jako dlouhodobý, drobný, finanční i operativní a obsahuje celou řadu číselníků, zjednodušujících pořizování, evidenci a filtrování.

Modul Majetek Plus lze pořídit jako zcela samostatný modul nebo jako doplňkový modul k agendám daňové evidence a podvojného účetnictví.

 • karta majetku je velmi přehledně a logicky rozčleněna
 • umožňuje nastavit celou řadu možností účetního odepisování
 • provádí daňové odepisování v plném souladu se zákonem
 • eviduje cenovou historii každého předmětu včetně odpisů
 • sleduje historii evidenčních změn každého předmětu
 • podporuje evidenci souborů majetku
 • uchovává všechny účetní doklady o pohybu majetku a odpisech

V modulu Majetek Plus je připravena celá řada hromadných operací, usnadňujících práci. K dispozici je několik desítek tiskových sestav ve velkém množství variant a třídění.

 • umí simulovat vývoj odepisování na neomezeně dlouhou dobu
 • vytváří interní doklady se zaúčtováním pohybů a odpisů majetku
 • zpracovává tiskové sestavy pro ruční zaúčtování v jiných systémech
 • je připraven na individuální úpravy formou externích úloh
 • import a export dat, hromadné úpravy, speciální tiskové výstupy, atd…

Modul umožžňuje pracovat v režimu fiskálního roku. Účetní a daňové odepisování je vzájemně časově nezávislé a je vybaven řadou kontrol, které nedovolí uživateli provést nekorektní operace nebo nevyplnit povinné údaje. Umožňuje rovněž snadný návrat před uzávěrku a její opětovné opakování.

K je k dispozici podrobná uživatelská příručka, jsou pořádána pravidelná školení obsluhy.
Majetek Plus je dále vyvíjen v souladu se zákony a dle požadavků uživatelů.
Na Majetek Plus lze přejít kdykoli v průběhu roku prakticky z jakékoli jiné evidence.