Daňová evidence

Daňová evidence

Základní části

Faktury vystavené – faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy , storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování
Faktury přijaté – faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování
Příkazy k úhradě – tisk příkazu k úhradě, homebanking export, import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě
Banka – seznam bankovních účtů firmy, homebanking import, evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů
Pokladna – seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů , pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů
Evidence majetku – rychlý filtr na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a finanční majetek
Kniha jízd s možností zpětné rekonstrukce – přednastavení pravidelných tras, evidence soukromých i firemních vozidel, neomezený počet vozidel
Výkaz DPH a rekapitulaci daňových dokladů – tisk přiznání k DPH i podrobné rekapitulace dokladů za měsíční, čtvrtletní a libovolné období
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – hodnoty dosazené z ročního výkazu jsou podkladem pro výpočet
Objednávky vystavené – možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů
Objednávky přijaté – možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů

Doplňkové části

Seznam adres – dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu
Katalog položek – skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek
Číselné řady – pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad
Střediska, Zakázky, Činnosti – způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování
Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank – důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
Texty – sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.)
Kurzovní lístek – eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis…atd.)

Daňová evidence Lite

Základní, cenově zvýhodněná verze programu EKONOM pro začínající a malé podnikatele. Obsahuje agendu Daňové evidence včetně Fakturace. Verze Lite nemá žádné limity a omezení pro počet dokladů.

Daňová evidence Lite na rozdíl od standardní verze Daňová evidence neobsahuje:

  • Kontrolní hlášení DPH
  • Objednávky
  • Knihu jízd
  • Internet Banking
  • Majetek
  • Účtování vice agend (pouze jedna agenda, bez archivu let minulých)

Verzi Lite nelze rozšiřovat o další moduly, ale je možno kdykoliv rozšířit na standardní verzi Daňová evidence za rozdíl cen mezi verzemi.