Fakturace Plus

Fakturace Plus

Základní popis

Modul Fakturace Plus rozšiřuje standardní modul Fakturace o další nadstavbové funkce:

 • Homebanking, Internetbanking (rozšířený)
 • Hromadná fakturace
 • Hromadné upomínky
 • Servis – opravna – zakázky
 • Poštovní formuláře
 • Tisk EAN – čarového kódu
 • Import  – načtení faktury pomocí QR kódu  – QR Faktura
 • Import – sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy
 • Synchronizace dat s Ekonom-online včetně exportu tabulky Ekonomický přehled
 • Import faktur ze zahraniční agendy
 • import – export XML faktury vystavené v programu EKONOM
 • import – export faktury vystavené ve formátu „ISDOC“
 • Manažer
 • Doplňující údaje ke katalogu
 • Svázané dokumenty
 • Synchronizace s Ekonom online

Homebanking, Internetbanking

Modul zajišťující rozšířené automatické zpracování příkazu k úhradě, odeslání informací do bankovního ústavu a po stažení bankovního výpisu v části programu nazvané banka automatické napárování plateb na vystavené nebo přijaté faktury. Podrobné informace o podpoře formátů naleznete zde.

Hromadná fakturace

Tato funkce umožňuje jednorázově vygenerovat větší množství vystavených faktur s určitými společnými vlastnostmi.
Spouští se z modulu fakturace „Faktury vystavené“ (přehled faktur) stisknutím tlačítka „Ostatní / Hromadné generování faktur“. Faktury se generují s položkami, které se kopírují z tzv. „společných položek“ – záložka fakturace (tyto položky jsou společné pro všechny faktury a mají i stejné hodnoty a množství) a dále z „položek individuálního ceníku“. Každá firma  může mít nadefinovaný individuální ceník.

Hromadné upomínky

Hromadné upomínky je jedna ze speciálních úloh „Tisku bloku dokladů“ ve fakturaci. K tisku se automaticky vyselektují a nabídnou upomínky na neuhrazené faktury po splatnosti. Navíc u faktur, které i přes předchozí upomínku nebyly uhrazeny, se nabídne v okamžiku znovuspuštění úlohy tisk opakované upomínky – rozhodnutí uživatele záleží na frekvenci spouštěné úlohy. Skupinu faktur určených k upomínkám lze navíc přefiltrovat.

Servis – opravna – zakázky

Modul  rozšiřuje možnosti standardního modulu objednávek  o údaje potřebné právě pro potřeby přijímání zakázek v servisech, autoservisech a ostatních opravnách. Při volbě modulu  Autoservis nebo Opravna – servis, se  jako první  zobrazuje záložka s identifikací předmětu přijatého k opravě – servisu (výrobní číslo, registrační značka). Této volbě se přizpůsobí i forma přehledu přijatých objednávek, v hlavním náhledu se budou zobrazovat identifikační údaje předmětu opravy. Pro Autoservis se jako hlavní údaj používá Registrační značka vozidla, Pro Opravnu – servis se jako hlavní údaj používá Identifikační číslo výrobku. Tiskové sestavy jsou rovněž rozšířeny o tisk Zakázkového listu.

Poštovní formuláře

Poštovní formuláře je úloha spustitelná jak z adresáře, tak i z faktur vystavených. Výsledkem jsou tisky všech typů běžných poukázek, podacího lístku a profibalíku. Lze taktéž sestavit a vytisknou podací arch v několika provedeních včetně tisku adresních štítků, přičemž hodnoty se přenášejí přímo z adresáře, či faktur a nebo je možné jejich ruční zadání.

Tisk EAN – čárového kódu

Tato úloha je nadstavbou k běžné práci s EAN kódem, který systém plně podporuje – ať už formou on-line standardních pokladních scannerů, tak i externích aplikací (PLUScanner, CPT 8300). K tisku EAN nepotřebujete nic víc, než běžnou laserovou tiskárnu, kterou používáte i pro ostatní tiskové sestavy. Tisky EAN probíhají na samolepící štítky na formátech A4 (počet štítků na jeden formát A4 je různý podle velikosti štítku – program umožňuje tisk několika šablon štítků). Výhodou je, že např. prostřednictvím položek příjemky lze vytisknout přesný počet štítků dle množství jednotlivých položek, stejně tak podle množství na kartách ve skladu. Problémem není ani automatické dogenerování EAN na položkách, kde EAN chybí.

Import – načtení faktury pomocí QR kódu – QR Faktura

QR Faktura je standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů z faktur a jiných účetních, či daňových dokladů. Výhoda použití QR Faktury spočívá především v automatizovaném přenosu údajů z faktur do účetních systémů bez zásahu lidského faktoru. Uživatel, vybavený čtečkou QR kódu a účetním programem s podporou QR Faktury, místo ručního typování údajů naskenuje z papírové faktury QR kód a tím se mu předvyplní příslušná pole účetního záznamu v účetním programu. Uživatel může údaje zkontrolovat a případně opravit. Tím nejen roste uživatelská spokojenost, ale také klesá chybovost zadání. Více informací zde.

Import – sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému, vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i pro zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické dogenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Synchronizace dat s webovou aplikací Ekonom-online

Aplikace Ekonom-online Vám nabízí rychlou cestu k vystavení faktury nebo maloobchodní prodejky přímo z webového prohlížeče, kterou můžete ve formátu PDF uložit nebo odeslat na email zákazníka, vytisknout, případně synchronizovat s klasickým účetním programem EKONOM.
Program EKONOM má implementovánu funkci přímého přístupu do databáze Ekonom-online (funkce modulu Fakturace Plus) a proto je možné z této webové aplikace jednoduše a komfortně do programu EKONOM importovat všechny nově vystavené Faktury, Prodejky s následnou aktualizací Skladu, Katalog i Adresář.

Podobným způsobem je možné v programu EKONOM nastavit automatický export Ekonomického přehledu do spárované agendy webové aplikace „Ekonom-online“ verze STANDARDNÍ.
Uživatel, který zpracovává prvotní doklady (faktury, prodejky) ve webové  aplikaci „Ekonom-online“  bude mít okamžitý přehled o základních ekonomických údajích vzdáleně zpracovávané účetní agendy programu EKONOM. Podrobnější informace zde.

Export – import faktury ve formátu ISDOC

ISDOC je unifikovaný formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podnikatelskými subjekty, veřejnou správou i soukromými osobami a to napříč různými ekonomickými systémy. Takovou elektronickou fakturu můžete snadno poslat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Snížujete tím náklady na tisk, expedici i archivaci a zároveň šetříte čas.

Manažer

Manažerské informace – desítky grafů v nekonečném množství vizuálních podob (prostorové, vodorovné, svislé, koláčové atd.) umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy na základě prvotních dokladů nebo jejich zaúčtování. Nedílnou součástí grafů jsou i tabulky hodnot, jejichž tisková podoba má přesnou vypovídací schopnost.