Skladová místa

Skladová místa

rozlišení skladové evidence na skladová místa pro jednotlivé provozovny, pro oddělení skladu s rúzným sortimentem. Funkce "Převodka" zajistí při vytvoření výdejky např. ze skladového místa 1 do skladového místa 2 ihned vytvoření příjemky na sklad 2.
Skladové místo umožňuje nastavit vazbu na číselnou řadu příjemek, výdejek a prodejek.