Blog

Dohledání změn v zaúčtovaném období DPH (díl 4.)

Tipy a triky

Dohledání změn v zaúčtovaném období DPH (díl 4.)

Po výpočtu přiznání DPH nabízí program uzamčení období, abyste měli jistotu že nedojde ke změnám hodnot, které jste uvedli ve formuláři.
Přesto se může stát, že do minulého období zaúčtujete nový doklad, nebo naopak již zaúčtovaný doklad opravíte.
Dohledat takovou změnu nemusí být jednoduché.
Proto je v přiznání DPH funkce, která jakýkoliv rozdíl za vás jednoduše dohledá a zobrazí protokol.

Na tlačítku „Tisk“ na formuláři DPH zvolte „Porovnání rekapitulace dokladů se zálohou“.

Pokud tudíž máte k dispozici zálohu dat s korektní hodnotou odvedeného DPH, potvrzením této volby program nabídne standardní formulář pro výpočet DPH pro možnost zadání porovnávaného období.
Následuje standardní výběr cesty k záložnímu souboru.
Program provede jeho dočasnou obnovu na pozadí (není třeba se obávat přepisu aktuální agendy) a porovná změny a rozdíly.
Nalezené rozdíly zobrazí v protokolu (zrušené, doplněné, opravené doklady).

Podobná funkce se nabízí rovněž ve skladových dokladech pro dohledání změn a oprav v příjemkách a výdejkách.