Platební terminály

Platební terminály

Podporavané terminály

V současnosti máme do programu EKONOM realizované napojení na následující platební terminály

  • Komerční banka, Česká spořitelna (protokol GPE)
  • Československá obchodní banka (protokol B)

Postup instalace

Uživatel/Vy se obrátí na svého konzultanta určeného bankou, že má zájem o propojení jejich platebního terminálu s programem EKONOM. (uvedené banky mají seznam certifikovaných firem pro napojení, kde je evidován i ELISOFT IČ: 25519590, produkt EKONOM) – v případě potřeby zašleme certifikát.

Pověřený pracovník z banky Vám pošle k vyplnění dotazník (nebo se dotáže) na IP adresy u stanic/serveru, kde budete platební terminál provozovat. Než přijde pracovník banky je potřeba stáhnout a nainstalovat program EKONOM hub na všech PC stanicích, které budou komunikovat s platebním terminálem. Při instalaci můžete zvolit instalaci pro jednoho nebo více uživatelů. Volbu „Pro více uživatelů“ využijete v případě připojování se přes RDP protokoly umožňující uživatelům vzdálený přístup do zařízení. Tento program je potřebný pro přenosy dat mezi platebním terminálem a EKONOMem.

EKONOM hub stáhnete zde:
https://ekonom-online.cz/download/ekonomhub

Po instalaci programu spustíte přes volbu Windows/Všechny programy aplikaci Elisoft/EkonomHub.Admin a nastavíte komunikační protokol (GPE, B), IP adresu a port platebního terminálu.

Pracovník banky pak provede připojení terminálů k určeným stanicím/pokladním místům.

Dále si zajistěte u svého dodavatele rozšíření Vaší konfigurace/licence o modul „Platební terminál“. Modul pak „zaškrtnete“ v parametrech EKONOMa Soubor/Nastavení programu (volba platební terminál).

Použití

Je-li v okamžiku vystavení maloobchodní prodejky, prodejky nebo faktury zvolen způsopb úhrady platba kartou, pak se v okamžiku uložení a tisku objeví na terminálu pokyn na přiložení/vložení platební karty

Kontaktní osoba

Ondřej Polách, polach@elisoft.cz