Blog

Nová evidence pro výpočet dohod v programu Ekonom

Aktuality

Nová evidence pro výpočet dohod v programu Ekonom

Novela zákoníku novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb obsahuje zásadní změny ve výpočtech dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce pro rok 2024.
Od 1.1.2024 tak plyne i u dohod nutnost evidovat nárok na dovolenou.

S účinností od 1.10.2023 však již došlo k jedné zásadní změně.
Pro poskytování odměny z dohody se § 115 až 118 (ZP) použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda.
To v praxi znamená povinnost na základě DPČ a DPP evidovat náhrady a příplatky stejně jako u základní mzdy.

V reakci na tyto legislativní změny jsme opět jako jedni z prvních na trhu rozšířili mzdovou agendu výpočtu dohod o tyto nové údaje.
Mzdové položky dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce nabízejí kromě standardní sazby a ceny po novu možnost zadání seznamu příplatků k dohodě, kterými jsou:

– Příplatek za noční práce
– Příplatek za sobotu, neděli
– Příplatek za svátek
– Příplatek za ztížené pracovní prostředí
– Ostatní příplatky

Příplatky vycházejí z průměrného hrubého výdělku a cena příplatku se počítá automaticky dle zadané sazby a hodin pro daný typ příplatku.

Podobným způsobem je možné zadat dny a hodiny náhrady za svátek, cena je rovněž dopočtena automaticky z průměrného hodinového výdělku.

Výsledný součet za dohodu, příplatky a náhrady je zobrazen v položce celkem.

Při uložení mzdové položky dohody o provedení práce je kontrola na hranici pro odvod pojistného rozšířena o automatickou změnu položky dohody bez odvodu pojistného na položku s odvodem pojistného a zpět (odpadá nutnost nového zadání položek příplatků a náhrad).

Pro zjednodušení přednastavení hodnot dohody při vystavení nové mzdy jsme u karty zaměstnance rozšířili přednastavení hodnot u dohod o dny a hodiny.

Pro jednoduchý přehled všech příplatků a náhrad jsme doplnili novou sestavu „Dohody s podrobným rozpisem příplatků a náhrad“ a naleznete ji v standardním „Přehledu zaměstnanců“.

Všechny uvedené funkce jsou již dnes součástí betaverze, kterou naleznete dole v sekci „Aktuální verze programu“ pod označením „EKONOM Beta verze – 2023/11“