Skladové karty

Skladové karty

tři záložky skladové karty

Přepočet katalogových cen dle nastavených koeficientú prodejních cen a definice výchozí ceny

Parametry katalogu

Rychlé třídění karet dle

Rychlé propojení na jinou cenovou hladinu pomocí volby