Vyhledávání

Novinky

25.3.2013 - rozpis zde

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Aktualizace
25.3.2013
[2013/01]

 • Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.21
 • Moduly plus - ostranění problému s XML exportem speciálních znaků (např."&" v názvu firmy)
 • Prvotní evidence - oprava popisků tiskové sestavy "Přiznání k DPH vzor 18"
 • Mzdy plus - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (XML export PDSHL1 - sociální pojistné)

Aktualizace
7.3.2013
[2013/01]

 • Faktury přijaté - možnost výběru bankovního účtu dodavatele
 • Fakturace - doplněna možnost výběru přenosu položek pouze z objednávek nebo objednávek s nabídkami. Přesná interpretace jednotkové ceny v CM při přenosu výdejek, objednávek (4 des. místa). Oprava přenosu položek v CM se slevou.
 • Saldokonto - Možnost výpočtu pohledávek pro konkrétní adresu - sumarizace dle dnů po splatnosti (výkaz pro banky)
 • Hromadná fakturace - doplněna kontrola chybně definovaných DPH položek
   

Aktualizace
18.2.2013
[2013/01]

 • Podvojné účetnictví - "Přiznání k dani z příjmů právnických osob" (vzor 23)
 • Katalog - možnost hromadného vymazání skladových skupin
 • Adresy - možnost definice neomezeného počtu bankovních účtů
 • Mzdy - doplněn protokol akcí na mzdy a personalistiku

Aktualizace
5.2.2013
[2013/01]

 • DPH - nové tiskové formuláře 2013 "Přiznání k dani z přidané hodnoty" (vzor 18), "Souhrnné hlášení" včetně XML exportů
 • Fakturace - Aktualizace tisku vystavených faktur v RPDP dle § 29 zákona o DPH (zrušení povinnosti uvádět sazbu DPH RPDP)
 • Příspěvkové Organizace (Přílohy) - XML export do FORM Studia

Aktualizace
4.2.2013
[2013/01]

 • Mzdy - přehled o výši pojistného vzor 2013 (tiskopis, elektronické podání)

Aktualizace
18.1.2013
[2013/01]

 • Mzdy - nový výpočet solidárního zvýšení daně (u měsíční mzdy nad 103.536,-)
 • Mzdy - nový výpočet důchodového spoření (5%) se sníženou sazbou sociálního pojištění zaměstnance (3,5%)
 • Daňová evidence - "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor 19"
 • Příspěvkové organizace, rozvaha - možnost nastavení parametrů korekce při exportu XML do FORM Studia

Aktualizace
15.1.2013
[2013/01]

 • Ekonom - číselníky, aktualizace seznamů FÚ, nový číselník Územních pracovišť
 • Ekonom - aktualizace exportních XML souborů pro daňový portál platných od 1.1.2013
  - Daň z přidané hodnoty (Tiskopis se podává na původním vzoru č. 17)
  - Souhrnné hlášení
  - Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
 • Faktury vystavené, Prodejky - aktualizace číselníku REMA pro rok 2013
 • Kniha jízd - přiznání k dani silniční (vzor č.15) za rok 2012
 • Fakturace - oprava přepočtu cizí měny faktur při přenosu výdejek a objednávek v Kč
 • Fakturace - doplnění textu "Daň odvede zákazník" v tisku faktur RPDP

Aktualizace
5.1.2013
[2013/01]

 • Mzdy - nové číselníky pro rok 2013 (daňový a pracovní kalendáře, měsiční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohášení, číselník náhrad mzdy)
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 17)
 • Mzdy - počet zaměstnanců (vzor č. 12)
 • Mzdy - žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 7)
   

Nová Verze
2013/01

25.12.2012

 • Ekonom - nové sazby DPH pro rok 2013
 • Ekonom - daňový kalendář a pracovní kalendáře 2013
 • Mzdy plus - možnost automatické generace nepřítomností pro zadaný termín (vhodné např. pro definici rodičovské dovolené)
 • Fakturace - doplněna možnost výběru druhu dokladu při kopírování proforem a záloh
 • Katalog - možnost filtru položek pro konverzi sazeb DPH s přepočtem ceníku
 • Katalog - aktualizována struktura seznamu zboží pro PLUScanner Android (flexibilní zobrazování aktuální ceny za doklad včetně / bez DPH)
 • Mzdy - ZP aktualizace tiskového formuláře "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele" na verzi 76.51/2010 (pojišťoven 111, 207, 209, 211, 213)
 • Mzdy - ZP aktualizace tiskového formuláře "Hromadné oznámení zaměstnavatele" na verzi 73.51/2010 (pojišťoven 111, 207, 209, 211, 213)
 • Mzdy - Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.15
 • Mzdy - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.18
 • Mzdy - nový modul pro výpočet srážek na exekuci zaměstnance

Nová Verze
2012/12

19.11.2012

 • Sklady, Objednávky - možnost přenosu dokladů prostřednictním snímání EAN kódu přes mobilní zařízení s OS Android (alternativa k Ext. terminálu pro sběr dat)
 • Sklady - Možnost doplňování položek z více importních dávek do jednoho dokladu
 • Mzdy - zápočtový list - potlačení tisku pracovních neschopností
 • Fakturace - předdefinování parametru "vystavil" na všech typech dokladu
 • Objednávky - nový typ dokladu přijaté objednávky - "cenová nabídka" (bez rezervace na skladu, možnost nastavení číselných řad, generace objednávky z nabídky, filtr dokladů)
 • Sklady - doplněn parametr pro opravu naváděci ceny výrobků při přepočtu skladových cen, které tvoří položky výrobků.

Aktualizace
2.11.2012
[2012/10]

 • Pokladna, banka - "potvrzení o platbě" - doplnění tisku chybějící kolonky "Ostatní" (mimo DPH)
 • Mzdy - aktualizace Zápočtového listu dle §313 Zákoníku práce
 • Mzdy plus - funkce pro jednoduché ověření zaměstnance v insolvenčním rejstříku
 • Mailový klient - doplněna možnost automatického zasílání kopie mailu na zadaný e-mail

Aktualizace
9.10.2012
[2012/10]

 • Příspěvkové organizace - export Výsledovky a Rozvahy do FORM studia
 • Sklad - Doplněn tisk čísla externí objednávky na výdejce (dod. listu) při generování výdejky z objednávky
 • Fakturace - Doplnění tisku "mobilu" do Faktur vystavených, Upomínek, Dodacích listů, Penalizačních faktur
 • I-Obchod - rozšíření objemu exportovaných dat na 3tis. položek v jedné dávce, oprava exportu množství na kartách

Nová Verze
2012/10

25.9.2012

 • Sklad - v parametrech možnost zadání jména "vystavil" - doplněn přepočet cen výrobků pří přepočtu skladových cen položek
 • Protokol akcí - doplněn protokol akce "přepočet katalogu"
 • Fakturace (Cizí měna) - oprava přenosu skladových dokladů a objednávek do faktury (přesné zachování položkové CM i po přepočtu aktuálním kurzem faktury)

Aktualizace
29.8.2012
[2012/07]

 • Fakturace - při opravě čísla hrazeného dokladu automatická oprava textu pro zaúčtování do deníku
 • Fakturace - oprava korekce celkové částky v cizí měně dokladu s položkami
 • Fakturace - doplnění sestavy "Seznamu záloh k čerpání dle dokladu"
 • Internetový Obchod - doplněny nové možnosti přípravy katalogu pro eshop (přímé filtrování položek a hromadný výběr označováním zboží)
 • Europokladny - doplnění kontrol nastavení DPH při exportu položek z katalogu do pokladen EURO a HANDY
 • Mzdy - Aktualizace tiskového formuláře přehled ZPMV (pojišťovna 211)
 • Sklady - oprava prodejek: tisk výrobků bez rozpisu položek
 • Majetek Plus
  - úprava záhlaví karet majetku a protokolů o zařazení/vyřazení
  - rozšířeno kopírování údajů do nové karty majetku
  - rozšířeny kontroly při ukládání nové karty
  - úprava sestav přehledu účetních a daňových odpisů
  - možnost nadefinovat povolené daňové skupiny pro danou skupinu majetku (v číselníku skupin)
  - upozornění na existující odpisy v případě změny daňové skupiny
   

Aktualizace
19.7.2012
[2012/07]

 • Kódy bank - opravena on-line aktualizace číselníku pro upravený CSV formát ČNB
 • Mzdy - docházka, doplněna kumulace omluvených nepřítomností
 • Fakturace - upozornění na odlišnost údajů (splatnost, slevy, atd..) kopírovaného dokladu oproti nastavení v adresáři (vypnutí kontroly datumu uplatněni odpočtu DPH verzus datum přijeti u RPDP a dobropisu v knihovně vypnuta kontrola na předdefinované zaúčtovani REMA v prodejkách)

Nová Verze
2012/07

26.7.2012

 • Sklady - doplněn výpočet recyklace odpadů (REMA) do prodejek (standardni modul i malobchodní prodej)
 • Prodejky - doplněn tisk "Skladová prodejka super úzká" pro paragonové tiskárny s windows ovladačem
 • Mzdy - Trexima: aktualizace formátů ISPV na verzi 2012

Aktualizace
11.6.2012
[2012/04]

 • Fakturace - možnost zapnutí filtru částečně uhrazených faktur v kombinované podmínce s počtem dní po splatnosti resp. vystavení
 • Účetnictví - do kontroly doplněna kontrola zdvojení úhrad pohledávek/závazků

Aktualizace
21.5.2012
[2012/04]

 • Maloobchodní prodej - doplněno DIČ do tisku prodejky
 • Mzdy - aktualizace číselníku druhu činnosti v ELDP a přihlášce/odhlášce
 • Fakturace - doplněn modul pro přenos faktur vystavených v zahraniční agendě
 • EKONOM - doplněny cizojazyčné mutace faktur vystavených zahraniční agendou

Aktualizace
17.4.2012
[2012/04]

 • EKONOM - možnost výběru agend, které se budou aktualizovat při upgrade programu
 • Příspevkové Organizace - "Přílohy" dle metodiky 2012 (Výpočty, XML, tisky)
 • Příspevkové Organizace - "Výsledovka" a "Rozvaha" dle metodiky 2012 (Výpočty, XML, tisky)
 • DPHEVD (RPDP) - nový formát datového typu "DATUM" v XML protokolu - Moduly Plus
 • Mzdy - aktualizace tiskopisů "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele", "Hromadné oznámení ZP" pro zdravotní pojištovny OZP 207, RBP 213.

Aktualizace
29.3.2012
[2012/04]

 • Adresy - filtr rozšířen na zakázky a činnosti
 • Mzdy - vyúčtování zaměstnanec - opraven součet pojistného o souběžné činnosti
 • Evidence majetku - tisk daňových a účetních odpisů pouze pro majetek pro zadaný filtr (středisko atd.)
 • DPH (RPDP) - aktualizace výkazu DPHEVD dle změny MFČR ze dne 23.02. - Moduly Plus

Nová Verze
2012/04
13.3.2012

 • Adresy - opraven odkaz na nový portál výpisu z obchodního rejstříku
 • Adresy - funkce pro jednoduché ověření IČ v insolvenčním rejstříku (možnost podrobného výpisu)
 • Mzdy - "Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti" vzor 2012
 • Mzdy - rozšíření mzdového číselníku o dohodu o provedení práce s odvodem pojistného (nad 10.000)
 • Mzdy - doplněn výpočet náhrady mzdy ze souběžného pracovního poměru
 • Mzdy - úprava vyloučené doby o dny neplaceného volna
 • DPH - elektronická podání DPHDP3, DPHEVD, DPHSHV - Rozšíření pole pro zadání státu "Česká republika" - obsaženo v modulech Účetnictví Plus a Fakturace Plus

Aktualizace
5.3.2012
[2012/01]

 • Fakturace - doplnění hodnoty % RPDP do tisků faktur
 • Daňová evidence - DPFO - doplnění mezivýpočtů (řádky 36a a 41a)
 • Daňová evidence - opraven výpočet výkazu pro majetek s měsíčními odpisy
 • Mzdy - oprava chyby přenosu částečné nepřítomnosti do základní mzdy

Aktualizace
17.2.2012
[2012/01]

 • Fakturace RPDP - oprava tisku faktur s odpočtem záloh z jiného období
 • Daňová evidence - aktualizace modulu pro zaúčtování prvotních dokladů s DPH do deníku, aktualizace kontroly zaúčtování DPH do deníku (přepracováno zaúčtování DPH zúčtovacích faktur s odpočtem zálohy s DPH do mínusu)

Aktualizace
8.2.2012
[2012/01]

 • Faktury přijaté - automatická kumulace Reverse charge - přenos členění DPH ze záhlaví, resp. z položek dokladu
 • Faktury přijaté - úpravy dodacích listů (sloupec DPH v sestavách)
 • Fakturace - tisk "Faktury s podrobným výpisem slev" doplněn do RPDP a evidence odpadů REMA
 • Firmy - tisková sestava seznamu účtovaných firem
 • Mzdy - Přehled o výši pojistného 2012 (tisk a XML)
 • Externí terminál CPT 8300 - do oboustranné komunikace doplněny texty z memo pole

Aktualizace
25.1.2012
[2012/01]

 • Mzdy - potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.20
 • Mzdy - aktualizován číselník druhů pracovních činností
 • Majetek Plus - rozšířen o výpočet daňových odpisů dle §30b (fotovoltaické elektrárny)
 • Sledování termínů - doplněny způsoby třídění před tiskem
 • Fakturace RCH - oprava uložení zadaného ReverseCHarge u nové přijaté faktury ze zahraničí
 • Sklady - oprava přenosu editovaného skladového dokladu do faktury
 • Příspěvkové organizace - opravy tiskových sestav: "Výsledovka, Příloha č.5 - 17"

Aktualizace
5.1.2012
[2012/01]

 • Mzdy - vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.14
 • Mzdy - vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.17
 • Mzdy - žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech vzor č.6
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 15 (vyúčtování zaměstnanec)
 • Účetnictví - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.22
 • Objednávky - vystavené, možnost doplnění zásob dle dodavatele
 • Fakturace - tisk faktury RPDP doplnění specifikace zálohy z jiného období
 • Fakturace - výpočet výkazu DPHEVD 2012 (RPDP)
 • Moduly plus - (Účetnictví, Fakturace) export XML DPHEVD 2012 (RPDP)

Nová Verze
2012/01
2.1.2012

 • Režim přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce), pořizování dokladů, výpočet Reverse Charge
 • Daňová evidence - "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2011" (vzor č.18) zadávací a tiskový formulář včetně příloh (1,2,3)
 • nové číselníky pro rok 2012 (daňový a pracovní kalendáře, měsiční a rozční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohášení, číselník náhrad mzdy, RPDP-DPHEVD ...)

Nová Verze
2011/12
21.12.2011

 • Homebanking výpisy ABO formát - možnost parametrického nastavení pro hodnoty datumů položek
 • Sklad - přednastavení skladu dle přístupových práv v dokladech a skladových kartách
 • Majetek - rozšířen o výpočet odpisů dle §30b (fotovoltaické elektrárny)
 • Příkazy k úhradě - Možnost parametrického nastavení vyplnění poznámky pro AV pole
 • Podvojné účetnictví - kontrola zaúčtování rozšířena o kontrolu deníku na existenci účtů v účtové osnově

Změny v modulu Majetek Plus

 • Majetek Plus - Přidán přehled změn v kartách majetku
 • Majetek Plus – přidána inventarizační sestava „Fyzická inventura“
 • Majetek Plus – doplněna algoritmizace pro odpis TZ dříve odepsaného předmětu
 • Majetek Plus - přidána možnost exportu dat pro externí inventarizaci
 • Majetek Plus - import EAN kódů z externí inventury a přiřazení na karty majetku
 • Majetek Plus - přidána možnost načtení EAN kódu čtečkou
 • Majetek Plus - přidána možnost změny skupiny majetku
 • Majetek Plus - rozšíření podmínek tisku některých sestav
 • Majetek Plus - rozšířena karta majetku v sekci položek majetku
 • Majetek Plus - rozšířeno použití pole Kód
 • Majetek Plus – vytvořen externí program pro inventarizaci majetku podle evidenčních čísel nebo čárového kódu, možnost označení a přiřazení čárových kódů v rámci inventury, připraveno technické řešení (notebook + čtečka čárových kódů + štítky s kódy)

Nová Verze
2011/11
21.11.2011

 • Příspěvkové organizace
 • aktualizace názvů účtů a oprava XML výstupů jednotlivých výkazů
 • Rozvaha - doplněno načítání účtů 042, 336 až 343
 • Výsledovka - opraven export součtu skupiny IV - Výnosy z transférů
 • Příloha - doplněn export skupiny A5
   
 • Fakturace - tisk "Seznam záloh pro odpočty" doplněna sumarizace podle DPH
 • Mzdy - do personalistiky doplněn údaj ZP "číslo pojištěnce" ( tisk "Hromadného oznámení" a "Seznam pojistného")
 • Homebanking UNICREDIT - do importu výpisů CSV (oddělovač čárka) doplněna cizí měna

Aktualizace
24.10.2011
[2011/09]

 • Objednávky - rozdělení pole "Adresa / Popis" základní evidence na dva samostatné údaje
 • Fakturace - do sestavy "Seznam záloh pro odpočty" doplněny celkové součty
 • Homebanking
  - Import výpisů ABO - standard (přípona GPC) rozšířen o import CM
  - Expor příkazů ABO - standard (přípona KPC) upravena specifika AV pole GE Money
 • Fakturace - doplnění sloupce základ DPH
 • Sklad plus - prognóza prodeje zásob dle obratů za zvolené období (tisk, export xls)
 • Oprava filtru - hledání speciálních znaků (jako např. otazník apod.)

Aktualizace
3.10.2011
[2011/09]

 • Sklad - oprava přenosu střediska, zakázky, činnosti na položky kompletu
 • Saldokonto - oprava tisku včetně CM u filtrované sestavy
 • DPH - oprava výpočtu DPHEVD režim přenesení daňové povinnosti dle §92a) (chyba v kumulaci shodných položek výkazu)
 • I-obchod - možnost samostatného přenosu většího množství (objemu) obrázků mimo klasický export
 • I-obchod - možnost xml exportu do databáze "zboží.cz"
 • Homebanking - doplněna možnost načítání výpisů v CM pro formát "ČS SERVIS24 ABO"

Aktualizace
30.8.2011
[2011/09]

 • Mzdy - aktualizace formuláře "Hromadné oznámení ZP" (formát "RČ"), rušení prázdných záznamů
 • Mzdy - aktualizace formuláře "Potvrzení pro úřad práce" (nové pole - "Výše odstupného")
 • Homebanking - optimalizace AV pole příkazů k úhradě (u všech ABO formátů - kompatibilní media)
 • Homebanking - Import výpisu Deutsche Bank CZK+CM csv středník ( modul plus)
 • Adresář - doplněny nové sestavy: "Seznam adres s kontaktními osobami" a "Seznam adres s dodacími adresami"

Nová Verze
2011/09
4.8.2011

 • Homebanking - "Import ČS SERVIS24 (CSV středník) 2011" aktualizovaný formát dle nové struktury ČS včetně výpisu AV pole
 • Fakturace - rozšíření filru o datum upomínky - možnost volby pro potlačení / akceptování sazeb DPH při načítání položek výdejky (objednávky) do faktury s osvobozeným plněním
 • Fakturace Plus - možnost vystavování hromadných upomínek
 • Mzdy plus - zpřístupnění formátů "Homebanking" v modulu "Příkazy k úhradě"

Aktualizace
8.7.2011
[2011/06]

 • Podvojné účetnictví Plus - "Příspěvkové organizace" (OSS, PO, SF, UNIVERZAL, USC) sjednocen XML protokol pro kontrolu programem FENIX a GORDIC (doplněna nová pole FinancniCastkaRad, FinancniCastkaMena)
 • Fakturace - aktualizace hromadného přenosu výdejek a objednávek v cizí měně (dodržení jednotkové ceny včetně možnosti doplnění měny a kurzu)
 • Objednávky - doplněno kopírování poznámky

Aktualizace
14.6.2011
[2011/06]

 • Mzdy - Přehled o výši pojistného: export do XML souboru (PVPOJ11) pro e-Podání
 • Podvojné účetnictví - oprava kontroly zaúčtování pro přeúčtování DPH

Aktualizace
27.5.2011
[2011/06]

 • Podvojné účetnictví - automatické přeúčtování DPH u přijaté faktury s odlišným datem přijetí a odpočtu DPH - popis funkce v aktualitách

Aktualizace
23.5.2011
[2011/06]

 • DPH - generování XML souboru (DPHEVD - režim přenesení daňové povinnosti dle §92a) pro EPO podání.

Nová Verze
2011/06
19.5.2011

 • Souhrnné hlášení - upraven výpočet pro faktury s položkami s odlišným členěním DPH
 • Podvojné účetnictví - tisk střediska, zakázky, činnosti do rekapitulace dokladů rozvahy a výsledovky
 • DPH - doplněn nový údaj "Kód zboží" pro uplarnění režimu "Přenesení daňové povinnosti" vč. číselníku dle §92a (katalog, fakturace)
 • Homebanking - "Import+ SIPO česká pošta" doplněn nový formát pro import výpisů
 • Poštovní formuláře - aktualizován "Poštovní podací arch svislý" dle vzoru platného od 01.05
 • Fakturace - oprava tisku penalizační faktury v CM

Aktualizace
20.4.2011
[2011/04]

 • Mzdy Plus - statistika ISPV (TREXIMA). Nová struktura exportních souborů, aktualizace zpracování pro rok 2011.

Aktualizace
15.4.2011
[2011/04]

 • Příspěvkové organizace - oprava výkazů: XML formát proměnné datum
 • Výsledovka - redukce účtů typu "Výnosy transfery" dle xsd schematu k 28.03. v xml i tisku

Aktualizace
12.4.2011
[2011/04]

 • Mzdy - sestava "Přepočtený stav zaměstnanců"
 • DPH - oprava ve výpočtu pohledávek v insolvenci
 • Fakturace - nová sestava: "Faktura v režimu přenesení daňové povinnosti"
 • Příspěvkové organizace - doplnění účtu 263 (Ceniny) do tisku Rozvahy
 • Mzdy - Aktualizovaný formulář "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" (vzor ČSSZ - 89 621 4 II/2011)

Aktualizace
6.4.2011
[2011/04]

 • Podvojné účetnictví - oprava chyby při tisku rozvahy a výkazu získů a ztráty.

Aktualizace
5.4.2011
[2011/04]

 • Podvojné účetnictví Plus - "Příspěvkové organizace" možnost parametrického nastavení výpočtů výkazů na 2 desetinná místa, aktualizovány struktury xml dle schémat platných od 2011/04

Nová Verze
2011/04
1.4.2011

 • Fakturace - Úprava dle novely zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011. (Datum přijetí dokladu, Datum uplatnění odpočtu DPH)
 • Fakturace - Doplnění porovnávání datumů do filtru (v souvislosti s novelou zákona o DPH)
 • Moduly plus - možnost proporcionálního zvětšení zadávacích formulářů programu pro monitory s jemným rozlišením. Popis viz Aktuality
 • Fakturace - faktura ve slovenštině - oprava názvu polí v tisku
 • Sklad - rozšířen filtr skladových pohybů dle kódu položky

Aktualizace
1.3.2011
[2011/01]

 • Podvojné účetnictví - DPPO vzor 21 (Doplněna pole pro zadání IČ, DIČ v souvislosti s "Podílovými fondy" - II.Oddíl, příloha A)
 • Mzdy - potvrzení pro Úřad práce (na podporu v nezaměstnanosti vzor od 01.01.2011)
 • Mzdy - OSSZ Přihláška / Odhláška: Možnost načtení dat z předchozího typu tiskopisu (pro všechny varianty změn)

Aktualizace
23.2.2011
[2011/01]

 • Intrastat - Generování CSV souboru pro elektronický přenos

Aktualizace
17.2.2011
[2011/01]

 • DPH vzor 17 - export XML formátu pro elektronické podání (DPHDP3)
 • DPH vzor 17 - oprava tiskového formuláře (druh podání, koficienty pro přechodné období)
 • Podvojné účetnictví - DPPO vzor 21, zadávací a tiskový formulář

Aktualizace
8.2.2011
[2011/01]

 • Poštovní formuláře - oprava formátu ceny v sestavě "Poštovní podací arch svislý"
 • Fakturace: - změna názvu "Dobropis" na "Opravný daňový doklad"
 • DPH - oprava výpočtu řádku D52 odpočtu v krácené výši (místo součtu K47 má být K46)
 • Poštovní formuláře - oprava formátu ceny v sestavě "Poštovní podací arch svislý"
 • Maloobchod - kontrola maloobchodní prodejky na uzamčení období skladu

Aktualizace
3.2.2011
[2011/01]

 • Mzdy - hromadné oznámení ZP - oprava tikopisu (příjmení+jméno)
 • Mzdy - přehled o výši pojistného - oprava zobrazení částky náhrad
 • Mzdy - tiskopisy ZP - doplněna "Revírní bratrská pokladna" (kod 213)
 • Mzdy - "Potvrzení o zdanitelných příjmech 2011" (vzor č.19)
 • Mzdy - "Vyúčtování daně vybírané srážkou 2010" (vzor č.13)
 • Mzdy - opravy názvů zdravotních pojišťoven v doprovodném textu "Přehledu o platbě pojistného"
 • Mzdy - "Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2010" (vzor č.15)

Aktualizace
27.1.2011
[2011/01]

 • Mailový klient EKONOM - opraveno odesílání sestav přes SMTP server s verifikací
 • Katalog - možnost nastavit počet kopií u tisku štítků/EAN kódů

Aktualizace
25.1.2011
[2011/01]

 • Příspěvkové organizace - doplněn XML protokol pro přílohy

Aktualizace
17.1.2011
[2011/01]

 • Přiznání DPH: vzor 16 (za prosinec nebo 4.Q 2010) doplněna hodnota pole "dokument" dle nové kontroly portálu MFČR (aktualizace nutná)
 • Homebanking - import Citidirect +: rozšířena možnost o načítání variabilního symbolu z libovolného místa importního řetězce

Nová Verze
2011/01
12.1.2011

 • Účetnictví plus - daňový kalendář 2011
 • Kniha jízd - Silniční daň vzor. 14
 • Peněžní deník - upozornění při zaúčtování úhrady předcházející již existujícím úhradám dokladu s DPH (nutno zkontrolovat správnost chronologie rozúčtování DPH v deníku u těchto částečných úhrad).

Nová Verze
2011/01

3.1.2011

 • Mzdy - možnost nastavení zvýšené procentní sazby OSSZ (možnost odpočtu poloviny náhrad mzdy)
 • Mzdy - konverzní můstek pro převod hodnot na rok 2011
 • Mzdy - přehled o výši pojistného I/2011
 • Mzdy - nové tiskopisy ZP "Přehled o platbě pojistného", "Hromadné oznámení zaměstnavatele"
 • Mzdy - Vyúčtování DPFO ze závislé činnosti vzor č.16
 • Daňová evidence - "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2010" (vzor č.17) zadávací a tiskový formulář včetně příloh (1,2,3)
 • Poštovní formuláře - Doplněn nový "svislý formát" podacího archu a PPL formulář "Seznam dobírkových balíků"
 • Faktury - export dokladu do XML souboru
 • Mzdy - Přehled o počtu zaměstnanců za rok 2010 vzor 10
 • Sklad - možnost porovnat rozdíly aktuálních skladových dokladů proti záloze dat (například po závěrce skladu)
 • Majetek - předkontace a kontace odpisů na jednotlivých kartách majetku
   

Zpět >>