Blog

EKONOM 2024/01

Aktualizace

EKONOM 2024/01

4.4.2024

 • Mzdy – u dohod možnost zadání náhrady za dovolenou
 • Mzdy – do výplatních lístků doplněn rozpis příplatků a náhrad

6.3.2024

 • Skladové prodejky, objednávky – zobrazení sazby DPH 0% při zadání a tisku dokladu
 • Fakturace – vícesazbové faktury i pro rok 2024 (snížená sazba DPH 10%,12%,15%)
 • Fakturace – přenos členění DPH z katalogu do položky faktury  (podrobně viz aktuality/metodika)

23.2.2024

 • Přiznání k DPH – nový tiskopis vzor číslo 24
 • Kontrolní hlášení – úprava datové věty (odstraněno ID datové schránky a odstraněno upozornění na portále EPO)
 • Adresy, prvotní doklady – oprava chyby proměnná p_API neexistuje

22.1.2024

 • Mzdy – aktualizace limitů měsíční a roční daně 23% (131 901 Kč a 1 582 812 Kč)
 • Fakturace – speciální tisky faktur (zadávání odpočtů záloh z minulého období)

17.1.2024

 • Mzdy – doplněny nové hodnoty nezabavitelné částky od 1.1.2024
 • Nové tiskopisy pro období 2024
  – Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 27
  – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 24
  – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 32
  – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vybírané srážkou 11
  – Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 28
  – Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 18
  – Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 23
  – Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění 2
  – Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech 13
 • Aktualizace datový vět pro EPO portál
  – DPHKH1 Kontrolní hlášení DPH verze 03.01.09
  – DPHDP3 Přiznání k dani z přidané hodnoty verze 02.01.03
  – DPSVD2 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně verze 09.02.02
  – DPPDP9 Daň z příjmů právnických osob verze 03.01.01
  – DPFDP6 Daň z příjmů fyzických osob verze 03.01.01
  – DSLDP3 Daňové přiznání k dani silniční verze 01.01.02
 • Mzdy – doplněna možnost skenu razítka s podpisem do sestav „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ a „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků na daňové zvýhodnění“

2.1.2024

 • Kniha jízd – Přiznání k dani silniční za rok 2023 vzor 19 (nové výpočty DSLP3 dle pokynů č. 31)
 • Prvotní doklady – nové sazby DPH a výpočty pro rok 2024
 • Účetnictví, daňová evidence – sazby pro rok 2024
 • Mzdy – nové číselníky a sazby pro rok 2024
 • Mzdy – nová evidence příplatků a náhrad pro dohody
 • Mzdy – měsíční přehled rozšířen o sumarizaci za zdravotní pojišťovny, barevné oddělení hodnot, doplněn sloupec telefon v personalistice
 • ARES – úprava načítání adresy subjektu z nové API
 • Číselník REMA – (doplněny položky, aktualizovány hodnoty poplatků)

10.10.2023

 • Sklady plus – doplněny parametry pro zobrazení obrázků na skladové kartě ze sdílené složky nebo URL adresy
 • Prodejky – možnost tisku QR platby na paragonu (platba zákazníka prostřednictvím bankovní aplikace na účet, bezhotovostně bez dalších poplatků)
 • Účetní deník – rozšíření filtru dokladu na zdroj prvotní evidence (faktury vystavené, přijaté, interní doklady, pokladna, banka, sklad…)
 • Sklad – seznam skladových dokladů se zaúčtováním v deníku
 • Seznam položek dokladů – nový sloupec zobrazení kurzu měny
 • Mzdy – hodiny absencí ve výplatním lístku, formát výplatního lístku se zvýrazněnými položkami, barevný formát výplatního lístku