Blog

EKONOM 2022/09

Aktualizace

EKONOM 2022/09

13.10.2022

 • Mzdy – exekuce, zvýšení částky náklady na bydlení z 7.935 na 10.185
 • Adresy – aktualizace komunikace se serverem pro ověření DIČ
 • Katalog – možnost importu seznamu EAN128 kódů z uživatelsky zadaného XML souboru
 • Sklad – celé září je možno zdarma vyzkoušet komunikaci s aplikací přenosného terminálu pro snímání čárkových kódů

4.7.2022

 • Mzdy – exekuce, zvýšení částky minima z 4.250  na 4.620 

30.5.2022

 • Sklad – nový modul komunikace s aplikací přenosného terminálu (externí čtečka EAN kódů, bližší popis zde)

5.5.2022

 • Mzdy – V sestavě „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ doplněn výpočet čisté mzdy
 • Mzdy – úprava životního minima na hodnotu 4.250 Kč k 1.4.2022
 • Mzdy – aktualizace číselníku „Důvod ukončení pracovního vztahu“ v sestavě „Oznámení o nástupu do zaměstnání“
 • Mzdy – nová sestava „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ verze 1.1 platná od 1.4.2022
 • Účetnictví – možnost přepočtu výkazů rozvahy a výsledovky s ručně upravenými částkami (korekce zaokrouhlení tisíců)
 • Mzdy – exekuce, nová úprava nezabavitelné částky z 10 675 na 11 795 (zpětně k 1.1.2022)
 • Intrastat – aktualizace číselníků, sestav, výkazu, výpočtů pro rok 2022
  – doplnění sestavy v katalogu na kontrolu nových kódů a výpočtů
 • Účetnictví, daňová evidence – nové datové věty přiznání daně z příjmu pro portál EPO
 • Mzdy – žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech vzor 12
 • Mzdy, účetnictví – nové číselníky pro rok 2022 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení,
  sazby náhrady mzdy, exekuce, sazby minimální zaručené mzdy)
 • Mzdy – uvolněn mimořádný karanténní příspěvek (izolačka) pro období 2022
 • Mzdy – Potvrzení o zdanitelných příjmech, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění vzor  30
 • Mzdy – Potvrzení o zdanitelných příjmech o sražené dani vybírané srážkou vzor 9
 • Mzdy – Vyúčtování daně z příjmů vzor 24
 • Účetnictví – Přiznání k dani z příjmu právnických osob vzor 32
 • Kniha jízd – přiznání k dani silniční vzor 18
 • Homebanking – import výpisů formát STA

22.11.2021

 • DPH – nový formulář přiznání DPH vzor 23
 • E-mail klient – parametr pro nastavení odchozího portu smtp serveru (kromě standardního portu 25 je možné nově nastavit porty 587, 465, 2525)
 • Mzdy – příloha k žádosti o nemocenské dávky – kontrola na změnu účtu u výplaty nemocenského
 • Homebanking – aktualizace formátu SEPA.XML QR
 • Faktura+platba – doplněn parametr pro nastavení okamžité splatnosti v QR kódu (standardně dle datumu splatnosti)
 • Fakturace – parametr na zrušení vazby – vybavenosti mezi objednávkou a proformou (zálohou)
 • OSS – nový modul One Stop Shop (evidence jednoho správního místa pro různé státy EU), doplněna sestava s rozpisem zdrojových dokladů pro výkaz OSS
 • Mzdy – nová sestava ročního seznamu sociálního/zdravotního pojistného (za všechny měsíce najednou)
 • Sklad – nový modul pro snímání a přenos skladových položek z androidní aplikace přenosný skladový terminál (ke stažení z Google Play)
 • Sklady plus – funkce pro export katalogu do XML souboru pro jednoduchou editaci a zpětný import změn