Blog

EKONOM 2023/05

Aktualizace

EKONOM 2023/05

15.5.2023

  • Objednávky – dotaz na vybavení kopírované cenové nabídky
  • Homebanking – příkazy: aktualizace exportu CFD souboru pro oberbank

17.4.2023

  • OSS – možnost zadání dokladů v OSS s více sazbami DPH
  • Mzdy – sleva na pojistném, bylo doplněno upozornění na odpracované hodiny, součet vyměřovacích základů (i souběžné poměry), uplatnění slevy u jednoho poměru, kontrola podmínky do 21 let před uplatněním slevy
  • Mzdy – úprava sestav ročního přehledu a mzdových listů za minulé období (zbytečná informace o neexistující položce slevy na pojistném)

3.3.2023

  • Mzdy – oprava u výpočtu slevy na pojistném u souběžných pracovních poměrů
  • Mzdy – Přehled o výši pojistného – doplněna poznámka a povinné nuly u slevy na pojistném u opravného přehledu (korekce chybné kontroly na portále OSSZ)
  • Mzdy – doplněny informace o slevě na pojistném do vystavené mzdy, dotaz na uplatnění slevy (splnění podmínek slevy) při vystavení mzdy, informace o poskytnutí slevy s seznamu pojistného, odečet slevy při vystavení příkazu k úhradě, samostatné zaúčtování slevy do interního dokladu, informace o slevě v celkovém měsíční přehledu mezd.