Blog

EKONOM 2023/01

Aktualizace

EKONOM 2023/01

20.3.2023

 • Mzdy – sleva na pojistném, bylo doplněno upozornění na odpracované hodiny, součet vyměřovacích základů (i souběžné poměry), uplatnění slevy u jednoho poměru, kontrola podmínky do 21 let před uplatněním slevy

6.3.2023

 • Mzdy – úprava sestav ročního přehledu a mzdových listů za minulé období (zbytečná informace o neexistující položce slevy na pojistném)

3.3.2023

 • Mzdy – oprava u výpočtu slevy na pojistném u souběžných pracovních poměrů
 • Mzdy – Přehled o výši pojistného – doplněna poznámka a povinné nuly u slevy na pojistném u opravného přehledu (korekce chybné kontroly na portále OSSZ)
 • Mzdy – doplněny informace o slevě na pojistném do vystavené mzdy, dotaz na uplatnění slevy (splnění podmínek slevy) při vystavení mzdy, informace o poskytnutí slevy s seznamu pojistného, odečet slevy při vystavení příkazu k úhradě, samostatné zaúčtování slevy do interního dokladu, informace o slevě v celkovém měsíční přehledu mezd.

6.2.2023

 • Mzdy – Přehled o výši pojistného od ledna 2023, dodatečná oprava povinných nul v přehledu bez pojistného
 • Mzdy – Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance od 1.2.2023
 • Mzdy – tlačítko v personalistice pro rychlé zobrazení historie průměrů na dovolenou
 • Mzdy – oprava hranice měsíční sazby 23% na 161.296,-, roční na 1.935.552,-
 • Mzdy – oprava hranice srážkové daně DPČ na 4.000,-

23.1.2023

 • Mzdy – doplněny sazby minimální mzdy, průměrné měsíční mzdy, maximálního vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení
 • Mzdy – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění vzor 31
 • Mzdy – Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) vzor 22
 • Mzdy – Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor 27
 • Kniha jízd – Přiznání k dani silniční vzor 19
 • Mzdy, účetnictví – nové číselníky pro rok 2023 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení)
 • Účetnictví – Přiznání k dani z příjmu právnických osob vzor 33, nový tiskopis, datová věta
 • Daňová evidence – Přiznání k dani z příjmu fyzických osob vzor 28, nový tiskopis, datová věta
 • Mzdy – exekuce, nová úprava výpočtu nezabavitelné částky (změna koeficientů, hodnot životního minima a nákladů na bydlení)
 • Mzdy – Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vzor 3