Blog

Výkaz příjmů pro zaměstnance na DPP

Aktuality

Výkaz příjmů pro zaměstnance na DPP

Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce.

Od 1.7.2024 vstupuje v platnost nová povinnost pro mzdové účetní – měsíční výkaz příjmů plynoucích z DPP – dohody o provedení práce. V souvislosti s touto změnou jsme do modulu mezd přidali nový formulář, který automaticky vypočítá seznam zaměstnanců a hodnot pro tento výkaz.

Uvedený formulář otevřete v personalistice tlačítkem „Tisk/Dohody o provedení práce/Výkaz příjmů zaměstnancům činným na DPP“. Pro zobrazení tisku výkazu a nové záložky v personalistice nastavte období na 2024/7 a výše.

Krok 1. Výkaz příjmů u DPP

Krok 2. Výkaz příjmů na základě DPP

Do seznamu zaměstnanců jsou zařazeni:

  • Zaměstnanci, kteří mají v personalistice uveden druh činnosti T až Z
  • Zaměstnanci, kteří mají při hlavním pracovním poměru (druh činnosti 1 až 9) na nové záložce DPP v personalistice uveden kód DPP T až Z

Krok 3. Výkaz příjmů na základě DPP

Na záložce DPP vyplníte údaje potřebné pro výpočet výkazu, pokud nejsou uvedeny přímo v základní mzdě zaměstnance. Při každé opravě v kartách zaměstnance je potřeba provést nový výpočet seznamu zaměstnanců tlačítkem „Výpočet“.

Při změně období v personalistice na hodnotu odlišnou od období na hlavní záložce výkazu program nabízí automaticky nový výpočet seznamu zaměstnanců.V případě jakýchkoliv nesrovnalostí při výpočtu program nabízí zobrazení protokolu chyb. V seznamu je možné provést úpravy hodnot jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnance vyhledáte tlačítkem „?“.

"protokol

Správně vyplněný výkaz pak tlačítkem „Export“ uložíte do datové věty pro odeslání na portál ČSSZ. Pro archivaci je možné provést tisk formulářů pro všechny zaměstnance najednou, respektive přehledný seznam zaměstnanců a příjmů DPP. Všechny uvedené funkce je možné již nyní vyzkoušet zatím ZDE v beta verzi programu Ekonom. Níže přikládáme tento návod pro tisk nebo uložení.

Vykaz-prijmu-DPP.pdf