Blog

Slevy na pojistném od 1.2.2023

Aktuality

Slevy na pojistném od 1.2.2023

Od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit měsíční slevu na pojistném.
Výše slevy činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována (zaokrouhluje na celé koruny nahoru).
Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na novém tiskopisu „Přehled o výši pojistného od 1.1.2023“ (k dispozici v programu Ekonom).
Zaměstnavatel slevu odečte od standardně vypočteného pojistného, které je jako zaměstnavatel povinen platit.
Záměr uplatňovat slevu za jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel oznamuje rovněž pomocí nového formuláře (k dispozici programu Ekonom).

Zjednodušeně podmínky pro poskytnutí slevy:

  • je starší než 55
  • pečuje o dítě mladší 10
  • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby
  • se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci
  • je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZZ
  • je mladší než 21 (nevyžaduje se sjednání zkráceného úvazku)

Podrobné informace na tomto odkazu https://www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem

Slevu na pojistném zadáváte pro zaměstnance do nové položky v personalistice:

Ukázka nových formulářů v programu Ekonom: