Program hlásí …

Program hlásí …

ekonom.exe není soubor objektu

Objeví-li se Vám hlášení při spuštění Účetního a evidenčního systému EKONOM typu: c:\ekonom.win\ekonom.exe není soubor objektu doporučujeme program přeinstalovat.

Hlášení systému č. 1429

„Kód výjimky OLE IDispatch 0 z MAPIMessages: Failure on opening attachment“. Toto hlášení generuje někdy knihovna MAPI, která zajišťuje automatické odeslání mailů. Řešením bývá někdy nastavení MS Outlook Expressu hlavním mailovým programem. Jinak je nutno přílohu nejdříve uložit a pak standardním způsobem připojit k mailu.

Hlášení systému č. 2005

Pokud se objeví hlášení systému: „chyba při načítání souboru – záznam 34…atd.“ máte s největší pravděpodobností poškozená data nebo může být i chyba v sektoru Vašeho pevného disku. První případ vyřešíme vyzálohováním a znovu obnovením dat Ekonomu, v případě druhém spustíme program scandisk, který je součástí Vašeho operačního systému a v případě nalezení fyzického poškození disku doporučujeme jeho výměnu.

Chybová hlášení při opravě setřídění

V případě neregulérního ukončení programu (výpadek proudu, zatuhnutí počítače) nabízí program automaticky opravu setřídění (indexaci). Pokud je ovšem poškození dat vážnější a reindexace proběhne s chybovými zprávami, je třeba provést přeinstalaci programu, která provádí kompletní rekonstrukci dat. Pro zrychlení je možné využít pouze zálohu dat na disk a následnou obnovu této zálohy. Výsledek bude stejný jako při přeinstalaci programu.

UPOZORNĚNÍ – vlastní zálohu vždy poveďte na více disket a to zejména, když jste v průběhu práce pravidelně (každý den) svá data nezálohovaly.

Kód výjimky=c0000005

Velmi ojediněle se pod operačním systémem WinXP vyskytuje hlášení „Závažná chyba. Kód výjimky=C0000005“ a systém generuje soubor vfp7rerr.log, který by měl být odeslán do Microsoftu. Podle našich zkušeností tato chyba vzniká při ne zcela kompatibilní paměti (je klidně možné, že to objeví až programovací jazyk FoxPro, kterým je Účetní a evidenční systém Ekonom naprogramován) anebo při nabořeném operačním systému. Pokud máte možnost, vyzkoušejte prosím pracovat na Vaší verzi Ekonoma na jiném počítači. Pokud nebude chod programu v pořádku, uvítali bychom kdyby se Vám podařila vysledovat závislost, kdy chyba vzniká. Pokud zde Ekonom poběží bez problémů bude pavděpodobná náprava v přeinstalaci Vašeho operační systému nebo výměně pamětí.

Přístup k souboru …….. byl odepřen

Pokud vlastníte nesíťovou verzi Ekonomu a objeví-li se Vám po spuštění programu toto hlášení, je pravděpodobná příčina v obnovení dat z CD ROMu. Lze totiž zkopírovat celý adresář DATA v kmenovém adresáři Ekonomu a po reinstalaci programu jej znovu do tohoto místa obnovit. Provedete-li tuto operaci pomocí CD ROMu, nastaví se atribut všech souborů na „read only“. Nezapomeňte proto tuto vlastnost po zkopírování zpět na pevný disk změnit!

Soubor prostředku je neplatný

Vyhledejte prosím Vaším vyhledávačem v operačním systému Windows (podle verze Vašeho operačního systému, vlevo dole na pracovní ploše např. menu START – HLEDAT – SOUBORY ČI SLOŽKY) všechny soubory foxuser.*. Po vyhledání všechny smažte.