Blog

Připravované změny v legislativě

Aktuality

Připravované změny v legislativě

Účetní profesi čeká zcela nová legislativa.

Aktuální zákon o účetnictví je platný již více než třicet let a vývoj ekonomiky za tuto dobu přinesl potřebu jeho zásadní změny.
V tuto chvíli je již hotové paragrafové znění zcela nového zákona a probíhá vnější připomínkové řízení.
Dále bude nutné promítnout změny do souvisejících předpisů, např. do zákona o daních z příjmů, a připravit příslušné prováděcí vyhlášky.
Předpokládaná účinnost nového zákona o účetnictví je sice stanovena od 1. 1. 2024, ale Ministerstvo financí již avizovalo, že považuje za důležité stanovení dostatečně dlouhé doby na seznámení účetních jednotek s novou právní úpravou a provedení úprav účetních programů. Pravděpodobně se tedy novým zákonem o účetnictví budeme řídit až od 1. 1. 2025.

Co se s novým zákonem o účetnictví změní?

– koncepce nového zákona vychází z jinak pojatého chápání účetnictví. Hlavní důraz je kladen na účetní výkaznictví, jeho ověřování a zveřejňování, a až poté samotné vedení účetnictví.
– nový zákon hovoří již jen o dobrovolnosti vedení účetnictví fyzickou osobou.
– nový zákon ponechává kategorizaci účetních jednotek podle stávající úpravy, a to včetně číselných kritérií. Změnit se však mají kritéria pro povinný audit, zvláště pro malé účetní jednotky.
– výraznou a očekávanou změnou je možnost vedení účetnictví i účetního výkaznictví v jiné měně, než je česká koruna.
– úpravy by se měla dočkat i část zákona týkající se definice pojmů, oceňování, konsolidace, obsahu účetní závěrky a výroční zprávy nebo přestupků a pokut.

Probíhající legislativní proces samozřejmě sledujeme, abychom byli schopni následně novou účetní legislativu včas a v plném rozsahu zapracovat do fungování programu EKONOM.