Blog

Nemocenské z důvodu karantény

Aktuality

Nemocenské z důvodu karantény

Trvá-li karanténa do 14 kalendářních dnů, poskytuje za tuto dobu náhradu mzdy zaměstnavatel, a to za stejných podmínek jako u dočasné pracovní neschopnosti.
Je třeba ale upozornit, že u karantény neplatí úprava, podle které navazují-li na sebe bezprostředně dvě dočasné pracovní neschopnosti, považuje se druhá pracovní neschopnost za pokračování předchozí pracovní neschopnosti.

V programu Ekonom je tudíž nutné u nové navazující karantény ručně zadat pracovní dny, za které náleží zaměstnanci náhrada mzdy.
Program následně vypočte hodnotu náhrady, jako by se jednalo začátek nové náhrady mzdy.

Pro zjednodušení tohoto případu výpočtu náhrady mzdy jsme doplnili do nové verze programu dotaz, zda se jedná o pokračování předchozí pracovní neschopnosti.

V tomto případě je možné jednoduše zvolit, zda se jedná o začátek nové karantény a program dále provede výpočet standardním způsobem.