Blog

Jaké legislativní změny náš čekají v roce 2023?

Aktuality

Jaké legislativní změny náš čekají v roce 2023?

1. Zrušení EET

Elektronická evidence je pozastavena do konce roku 2022 a předpokládá se její úplné zrušení od roku 2023.
Poslanecká sněmovna již úplné zrušení EET schválila. Novelu dostane ke schválení senát, poté k podpisu prezident.

2. Zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč

Hranice obratu pro povinnou registraci k DPH se zvýší k 1.1.2023 ze současných 1 milionu na 2 miliony Kč za posledních 12 měsíců po sobě jdoucích.
V rámci přechodného období budou zbaveny povinnosti i osoby, které nedosáhly zvýšené částky na konci letošního období.

3. Zvýšení limitu u paušální daně na 2 miliony Kč

Měsíční paušální záloha nebude pro všechny OSVČ stejná jako je nyní, ale budou zavedena 3 pásma dle výše příjmů poplatníka.

V prvním pásmu se bude platit paušální daň jako doposud z minimálních záloh na oba typy pojistného, tedy 6.208 v roce 2023, daň z příjmů pak 100 Kč měsíčně.

V druhém pásmu pak 16.000, ve třetím 26.000.

4. Zvýšení hranice pro podání daňového přiznání

Pro fyzické osoby se limit zvyšuje ze současných 15.000 na 50.000 Kč..
Pro zaměstnance s dalšími příjmy se limit povinnosti podat daňové přiznání zvyšuje ze současných 6.000 na 20.000 Kč.

5. Prodloužení mimořádných odpisů

Dojde k prodloužení mimořádných odpisů majetku v první a druhé odpisové skupině pořízeného v roce 2022, 2023.

Nadále bude možné majetek v 1. skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto 3 let, majetek ve 2. skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto 5 let.

6. Zřízení datových schránek všem OSVČ

Datové schránky budou zřízeny také OSVČ, které svoji činnost pozastavily, nebo zrušily, včetně všech právnických osob, které ji ještě nemají.

7. Povinnost elektronického podání přiznání pro OSVČ

V návaznosti na povinnost zřízení datových schránek pro OSVČ vyplývá povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

8. Klesnou pokuty u kontrolních hlášení u OSVČ na polovinu.

Navíc by se měla automaticky odpouštět jedna pokuta ve výši 10,000.

9. Slevy na sociální pojistné pro vybrané skupiny zaměstnanců na částečné úvazky

Sleva 5% na sociální pojistné (to je odvod pouze 19,8 % místo 24,8 %) při sjednané týdenní pracovní době v rozsahu 8 až 30 hodin se bude od února 2023 týkat předem určeného okruhu zaměstnanců.

10. Změny pravidel pro e-shopy

Mimo jiné bude povinnost uvádět oznámení o slevě z nejnižší prodejní ceny za posledních 30 dnů před uvedením slevy.

Zatímco některé změny jsou již schválené, jiné teprve čekají na projednání v poslanecké sněmovně.
Legislativní novinky postupně zapracováváme do účetního programu a budou k dispozici v průběhu prosince ve verzi 2023/01.