Blog

Jaké legislativní změny náš čekají v roce 2023?

Aktuality

Jaké legislativní změny náš čekají v roce 2023?

1. Zrušení EET

Elektronická evidence je pozastavena do konce roku 2022 a předpokládá se její úplné zrušení od roku 2023

2. Zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč

Roční limit pro povinnou registraci k DPH se zvýší ze současných 1 milionu na 2 miliony Kč za posledních 12 měsíců po sobě jdoucích.
V rámci přechodného období budou zbaveny povinnosti i osoby, které nedosáhly zvýšené částky na konci letošního období.

3. Zvýšení limitu u paušální daně na 2 miliony Kč

Měsíční paušální záloha nebude pro všechny OSVČ stejná jako je nyní, ale budou zavedena 3 pásma dle výše příjmů poplatníka.

V prvním pásmu se bude platit paušální daň jako doposud z minimálních záloh na oba typy pojistného, tedy 6.208 v roce 2023, daň z příjmů pak 100 Kč měsíčně.

V druhém pásmu pak 16.000, ve třetím 26.000.

4. Zvýšení hranice pro podání daňového přiznání

V návrhu je uvedena částka 25.000, možná hranice je ale 50.000

5. Prodloužení mimořádných odpisů

Dojde k prodloužení mimořádných odpisů majetku v první a druhé odpisové skupině pořízeného v roce 2022, 2023.

Nadále bude možné majetek v 1. skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto 3 let, majetek ve 2. skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto 5 let.

6. Zřízení datových schránek všem OSVČ

Datové schránky budou zřízeny také OSVČ, které svoji činnost pozastavily, nebo zrušily, včetně všech právnických osob, které ji ještě nemají.

7. Povinnost elektronického podání přiznání pro OSVČ

V návaznosti na povinnost zřízení datových schránek pro OSVČ vyplývá povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

8. Klesnou pokuty u kontrolních hlášení u OSVČ na polovinu.

Navíc by se měla automaticky odpouštět jedna pokuta ve výši 10,000.

9. Slevy na sociální pojistné pro vybrané skupiny zaměstnanců na částečné úvazky

Sleva o 5% při sjednané TPD v rozsahu 8 až 30 hodin se bude týkat předem určeného okruhu zaměstnanců

10. Změny pravidel pro e-shopy

Mimo jiné bude povinnost uvádět oznámení o slevě z nejnižší prodejní ceny za posledních 30 dnů před uvedením slevy.

Zatímco některé změny jsou již schválené, jiné teprve čekají na projednání v poslanecké sněmovně.
Změny postupně zapracováváme do programu a budou k dispozici v průběhu prosince ve verzi 2023/01.