Vyhledávání

Aktualita

Daňová přiznání k DPPO mají novou povinnou přílohu .

Cílem nové povinné přílohy přiznání k dani z příjmu právnických osob, kterou zavádí Finanční správa je získání podrobných informací o všech transakcích mezi plátcem daně a takzvanými spojenými osobami.

Spojenou osobou je fyzická i právnická osoba, která je s poplatníkem ekonomicky, personálně či jinak provázána. Obě strany si mezi sebou často dohodnou specifické smluvní podmínky, které bývají výrazně odlišné od těch, jež se uzavírají mezi nezávislými subjekty. A správce daní chce mít o těchto transakcích přehled.

Pokud tuto přílohu za vaši firmu (coby plátce daně z příjmu právnických osob) vyplníte, příslušný úřad by se z ní měl dozvědět, kde má "spojená osoba" sídlo, ale i zjistit, jaký je objem transakce či jaké jsou vzájemné pohledávky a závazky mezi oběma stranami.

Povinnost od příštího roku

Příloha bude povinná již pro daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014. Daňová přiznání se každoročně podávají - stejně jako klasické růžové tiskopisy pro daně z příjmu fyzických osob - do konce března. Finanční správa  zvažuje i to, že by požádala firmy o zpětné vyplnění přílohy za rok 2013.

„Po získání takto jednotně sestavených dat a informací v elektronické podobě lze očekávat jejich následné využití pro interní analýzy české daňové správy. Jejich výsledky mohou být použity pro celou řadu účelů, například k efektivnějšímu výběru subjektů pro kontrolu oblasti převodních cen. Může tedy jít o významný milník v metodických postupech, jak identifikovat rizikové transakce či rizikové subjekty,“ uvádějí zástupci Finanční správy.

Vyplnění přílohy bude závazné pro firmy, jejichž aktiva dosáhnou alespoň 40 milionů korun, nebo mají obrat nad 80 milionů korun, případně je počet jejich zaměstnanců vyšší než 50. Pokud společnost vykáže ztrátu, či bude držitelem příslibu investičních pobídek, bude přílohu vyplňovat za všechny „spojené osoby“, se kterými realizovala v daném období nějaký obchod - a to za každý subjekt zvlášť. V ostatních případech uvede plátce daní pouze transakce se „spojenými osobami“, které mají sídlo v zahraničí.
 

zdroj: businessinfo.cz

Zpět na přehled...