Vyhledávání

Aktualita

19.2.2013 - Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot platné od 1. 1. 2013

Vyhláška ze dne 19. prosince 2012, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

  1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
  2. osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

§ 2 a § 3 Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  1. 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3. 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

  1. 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3. 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4 Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2012
Druh pohonné hmotyCena
automobilový benzin 95 oktanů36,10 Kč
automobilový benzin 98 oktanů38,60 Kč
motorová nafta36,50 Kč

§ 5

Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Zpět na přehled...