Vyhledávání

Aktualita

12.11.2012 - Přehled změn, které přinesl schválený vládní daňový balíček 2013

 1. Solidární zvýšení daně z příjmu u fyzických osob.
  V letech 2013 až 2015 zavede zákon 7% zdanění nadlimitních příjmů nad 48násobkem průměrné mzdy.
 2. Omezení výdajových paušálů u živnostníků.
  Vláda navrhla omezit absolutní výši těchto paušálů, a to u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti, exekutoři) a u výnosů z autorských práv na 800.000 korun a u příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku na 600.000 korun. Osoby využívající výdajové paušály nebudou moci uplatňovat ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.
 3. V letech 2013 až 2015 se zruší základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.
  V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani. Vláda ji chce od roku 2013 (do roku 2015) pro důchodce opět zrušit.
 4. Zvýšení srážkové daně z příjmů i poplatníků, kteří mají sídlo v zahraničí ze současných 15 na 35 % od 1. ledna 2013.
  Tato úprava podle vlády napomáhá řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích do některých tzv. daňových rájů. U příjmů daňových rezidentů České republiky by se nadále odváděla daň 15 procent. Od roku 2014 budou od daně osvobozeny dividendy.
 5. Zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod na 15 a 21 %.
  Opatření má platit v letech 2013 až 2015. Současně s tím se kvůli námitkám EU přesunou do vyšší sazby některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny. Sjednocení sazeb na úrovni 17,5 % se odkládá na rok 2016.
 6. Zrušení tzv. zelené nafty.
  Zákon pro příští rok sníží vratku části spotřební daně z nafty pro zemědělce ze 60 na 40 %. Od roku 2014 ji zruší úplně. Vláda původně chtěla zrušit zelenou naftu již od příštího roku, poslanci to pak zmírnili na snížení vratky a odklad zrušení o rok.
 7. Zvýšení daně z převodu nemovitostí.
  Od roku 2013 dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod. Ze současných 3 % na 4 %.
 8. Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy.
  Tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 9. Změna rozpočtového určení daní.
  Kraje budou nově dostávat menší podíl z vybraných daní, aby větší výnos z vyšší DPH a daně z příjmu zaměstnanců připadl pouze státu. Kraje budou dostávat 7,86 procenta z vybrané daně z přidané hodnoty (nyní 8,29 procenta) a 8,65 procenta z daně z příjmu zaměstnanců (nyní 8,92 procenta).
   

Zpět na přehled...