Blog

EKONOM 2024/05

Aktualizace

EKONOM 2024/05

3.5.2024

 • DPH – doplněn výpočet řádku číslo  66 u dodatečného daňového přiznání
 • Mzdy – Výkaz Trexima – redukce referenčního období (odevzdání souborů pololetně)
 • Mzdy – přepočtený stav zaměstnanců – upraven výpočet  pracovních dnů pro část období (původně vždy celý rok)
 • Prvotní evidence – možnost vložení položek faktur a objednávek z kopie libovolného textu (menu pravý klik myší)

4.4.2024

 • Mzdy – u dohod možnost zadání náhrady za dovolenou
 • Mzdy – do výplatních lístků doplněn rozpis příplatků a náhrad

6.3.2024

 • Skladové prodejky, objednávky – zobrazení sazby DPH 0% při zadání a tisku dokladu
 • Fakturace – vícesazbové faktury i pro rok 2024 (snížená sazba DPH 10%,12%,15%)
 • Fakturace – přenos členění DPH z katalogu do položky faktury  (podrobně viz aktuality/metodika)

23.2.2024

 • Přiznání k DPH – nový tiskopis vzor číslo 24
 • Kontrolní hlášení – úprava datové věty (odstraněno ID datové schránky a odstraněno upozornění na portále EPO)
 • Adresy, prvotní doklady – oprava chyby proměnná p_API neexistuje

22.1.2024

 • Mzdy – aktualizace limitů měsíční a roční daně 23% (131 901 Kč a 1 582 812 Kč)
 • Fakturace – speciální tisky faktur (zadávání odpočtů záloh z minulého období)