Blog

EKONOM 2021/04

Aktualizace

EKONOM 2021/04

4.6.2021

 • PSČ – aktualizace číselníku, opraveno prohození sloupců pošta – PSČ (evidenční listy)
 • EPO – aktualizace verze datových vět DPH a kontrolního hlášení
 • Mzdy
  – doplněn přepočet izolačky v případě karantény přecházející nepřetržitě z března do dubna
  – oprava pracovních hodin za dobu izolačky včetně dnů svátků
  – oprava přenosu hodnoty karanténního příspěvku (izolačky) do dubnové mzdy
  – oprava nastavení nové průměrné mzdy do izolačky z nepřítomností (v personalistice je do vystavení mzdy předchozí kvartál)
  – uvolnění modulu mimořádného karanténního příspěvku (izolačky) do konce roku 2021 (očekávané prodloužení izolačky)
  – oprava nové kontroly datové věty přehledu o výši pojistného vzor 2021 při přímém odeslání přes datovou schránku (problém se netýká odeslání přehledu přes portál ČSSZ)
  – rozšíření tiskové sestavy seznamu karanténních příspěvků
  – doplnění pomocných výpočtů izolačky, opravy zaokrouhlení
  – modul pro výpočet mimořádného karanténního příspěvku (izolačky)
  – nový formulář „Přehled o výši pojistného“ vzor číslo 2021 (odečet příspěvků)