Blog

EKONOM 2021/04

Aktualizace

EKONOM 2021/04

19.4.2021

 • Mzdy
  – uvolnění modulu mimořádného karanténního příspěvku (izolačky) do konce roku 2021 (očekávané prodloužení izolačky)
  – oprava nové kontroly datové věty přehledu o výši pojistného vzor 2021 při přímém odeslání přes datovou schránku (problém se netýká odeslání přehledu přes portál ČSSZ)
  – rozšíření tiskové sestavy seznamu karanténních příspěvků
  – doplnění pomocných výpočtů izolačky, opravy zaokrouhlení
  – modul pro výpočet mimořádného karanténního příspěvku (izolačky)
  – nový formulář „Přehled o výši pojistného“ vzor číslo 2021 (odečet příspěvků)