Blog

EKONOM 2020/05

Aktualizace

EKONOM 2020/05

30.6.2020

  • Mzdy – exekuce, oprava hodnoty životní minimum jednotlivce z 3410,- (leden 2020) na 3860,- (duben 2020)
  • Mzdy – Aktualizace formuláře „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení verze 1.05“
  • Příkazy k úhradě – doplněno generování „AV pole“ u obecných příkazů
  • Sklad – hromadná změna sazby DPH na položkách prodejky, skladového dokladu
  • Sklad – roční převod – výmaz nulových karet rozšířen o výmaz svázaných obrázků
  • Fakturace – doplněna možnost předvyplnění účtu dodavatele při přenosu příjemek a objednávek