Vyhledávání

/ Mzdy a personalistika

  • rozhodné období [Jiří Horníček] 14.01.2009 10:06:35 Odpověď
    Zákon 187/2006 s novelou 305/2008 v par.18, odst. 3 a 4 stanovuje rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikla sociální událost. Dříve bylo rozhodným obdobím předchozí čtvrtletí, i nová verze Vašeho programu stále počítá se čtvrtletím. JAK TO TEDY JE?
    Děkuji za odpověď.