Please enable JavaScript to view this site.

Ekonom help

Navigation: » No topics above this level «

Ještě než začneme

Scroll Prev Top Next More

Účetní a evidenční systém EKONOM je výkonný lehce ovladatelný a cenově přístupný účetní software určený pro malé a středně velké firmy.

 

Jeho předností je intuitivní ovládání, profesionální podpora a v neposlední řadě i skvělý poměr cena/výkon. Celý systém je komplexní a obsahuje kromě fakturace, daňové evidence a podvojného účetnictví, mezd pro malé i velké organizace, maloobchodu, skladového hospodářství, kompletů, evidence majetku též knihu jízd, graficko-manažerskou nadstavbu a další moduly potřebné pro moderní a efektivní práci, včetně propojení na internet a spolupráci s ostatními windows aplikacemi.

Celý produkt je přizpůsoben požadavkům na moderní zpracování účetních dokladů. Rozvržení pracovní plochy v základním okně umožňuje zvolit si styl práce, který vyhovuje každému jednotlivému uživateli.

Úvodní obrazovka aplikace obsahuje následující objekty pro aktivaci úloh:

Hlavní bar menu - horní lišta s nabídkami jednotlivých modulů systému

Toolbar lišta - aktivační tlačítka ploch s ikonami pod hlavním bar menu

Stromové menu - levý panel s nabídkami jednotlivých procedur se zobrazením hierarchie úloh

Textové okno - tento panel se základní nápovědou ovládání aplikace

 

 

Funkční klávesy - popis funkcí:

"Click" - Levé nebo pravé tlačítko myši - provede aktivaci tlačítka, nebo speciální funkci

"LevýClick" - Levé tlačítko myši - provede aktivaci funkce tlačítka nebo rozbalení seznamu

"Pravý Click" - Pravé tlačítko myši - provede aktivaci pomocné nabídky nebo aktivaci speciální funkce

"Double Click" - 2 x Levé tlačítko myši - v přehledu (mřížce) provede výběr položky pro editaci nebo přenos, na záhlaví sloupce přehledu (mřížky) provede setřídění sloupce "A>Z"

"Tab" / "Shift Tab" - provede posun kurzoru na nové vstupní pole vpřed / vzad (doporučeno při pohybu po pracovním formuláři)

"Enter" - provede potvrzení zadávaného údaje, posun kurzoru vpřed, výběr položky, aktivaci tlačítka

"F1" - nápověda - provede aktivaci okna nápovědy

"F2" - seznam - provede aktivaci seznamu číselníku na editačním formuláři

"ESC" - provede funkci tlačítka Zpět všech hlavních formulářů jednotlivých úloh

"Horké klavesy" - podtržená pímena v nabídkách nebo funkčních tlačítkách – aktivace Alt + písmeno

"Alt + F4" -provede ukončení činnosti programu a návrat do Windows

 

Oblíbené přidat - Pravé tlačítko myši na ploše se spouštěcími ikonami

Oblíbené vyjmout - Pravé tlačítko myši na ploše Oblíbené se spouštěcími ikonami

 

 

Odkazy:

Popis programu | Instalace - odinstalace programu | Registrace | Aktivace | Aktualizace a rozšíření programu | Kontakt - hotline


 

Created with Help+Manual 8 and styled with Premium Pack Version 4 © by EC Software