Blog

Pozvánka na online seminář EKONOM – Praha

Školení

Pozvánka na online seminář EKONOM – Praha

Termín: 12. března 2021 | 10.00 – 15.00 hodin | Telefon: 777 708 422

Roční účetní závěrka 2020 a důležité legislativní změny

přednášející: Ing. Jan Korbel

Školní proběhne online pomocí aplikace Microsoft Teams.
Instrukce Vám zašleme v předstihu.

Po přihlášení na online seminář Vám zašleme potvrzující e-mail s proformafakturou.
2 dny před konáním semináře Vám přijde do e-mailu, který uvedete v přihlášce, pozvánka s odkazem na připojení včetně materiálů k semináři.
V den semináře se pomocí odkazu v e-mailu připojíte na seminář.

Program :

• Příprava roční účetní závěrky 2020
– legislativní rámec
– kategorizace účetních jednotek
– inventury a inventarizace
– vnitropodnikové směrnice
– opravné položky, časové rozlišení a dohadné položky
– zásady sestavení daňového přiznání
• Roční účetní závěrka 2020 v systému EKONOM (kontrola a roční závěrka skladů, roční kurzové rozdíly, odpisy majetku, roční účetní závěrka a převod, pozávěrkové operace )
• Legislativní novinky v roce 2021
• Dotazy a diskuse

Cena semináře: 2.500,- Kč za 1 účastníka
(včetně DPH, cena zahrnuje písemné materiály)
Úhrada semináře: předem dle vystavené proformafaktury
Storno podmínky: písemně, nejpozději však 1 den před konáním semináře. V opačném případě bude účtován stornopoplatek v plné výši.

Registrace