Blog

Nový formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání“

Aktuality

Nový formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání“

K dnešnímu dni (1.4.2022) je na stránkách české správy sociálního zabezpečení nová verze tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“ (ONZ_2022).

Jak správa uvádí na svých stránkách, důvodem úpravy formuláře je nově sběr údajů pro potřeby Úřadu práce ČR při skončení zaměstnání.
Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později.
Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022.

V programu Ekonom byla k dispozici betaverze tiskopisu již v průběhu března.
K dnešnímu dni ještě byly zveřejněny další úpravy věty a tiskopisu ze strany správy sociálního zabezpečení.
Finální verze nového tiskopisu je v programu ke stažení z našich stánek.