Blog

Evidence recyklačních příspěvků dle Zákona č. 542/2020 Sb. § 73 (1.)

Aktuality

Evidence recyklačních příspěvků dle Zákona č. 542/2020 Sb. § 73 (1.)

Tento zákon vstoupil v platnost v lednu 2021, nicméně jeho interpretace doznala finální podoby až cca po měsíci (po několika změnách/aktualizacích). Tato „novela“ v podstatě rozšiřuje působnost původního zákona z r. 2005, kdy bylo uloženo „prvoprodejcům“ na našem území (ať už dovozcům nebo výrobcům) evidovat a vykazovat recyklační poplatky u skupin elektrovýrobků např. dle číselníku REMA. (Tuto původní povinnost program EKONOM samozřejmě podporuje také)

Nové znění zákona (č. 542/2020 Sb. § 73) tedy rozšiřuje povinnost (podobnou té původní) na konečné prodejce a ukládá jim uvádět recyklační příspěvky na dokladech u zboží, které recyklační evidenci podléhá. Zde záleží na tom, u jaké společnosti jsou v souvislosti se sběrem odpadů prodejci (případně jejich dodavatelé) evidováni – podle toho používají kódování recyklačních skupin u svého zboží. K prvotní organizaci REMA přibyly časem další jako ASEKOL apod.
My v našem programu EKONOM poskytujeme uživatelům číselník s kódováním REMA, nicméně uživatelé využívají možnost do číselníku přidávat „svoje“ položky s recyklačními kódy definovanými i jinými organizacemi. Potřebuje-li uživatel začlenit produkt, který nespadá pod REMA, přidá do číselníku REMA v EKONOMu kódy z číselníku, který mu poskytne zvolená organizace.

Postup přípravy pro uvádění/vykazování recyklačních příspěvků koncovými prodejci v programu EKONOM:

1. Do položek katalogu, které evidenci podléhají, vyplníme/přeneseme na záložce „Ostatní“ kód REMA („originál REMA“, či kód od jiné organizace).

Tzn.  není-li potřebný kód v číselníku REMA obsažen, doplníme vlastní kód definovaný jinou organizací.

(na rozdíl od evidence „prvoprodejců“ zde již není nutné dodržovat původní hierarchii položek a kódy mohou být přidány „volně“ bez příslušenství k vedoucí skupině.)

2. V případě, že jsme Seznam Rema (recyklačních položek) položek rozšířili o „vlastní“ pak doporučujeme provést Ostatní/Záloha uživatelské definice. (tuto zálohu lze kdykoli obnovit – funkci oceníme po aktualizaci programu, kdy se načte výchozí číselník a my jej potřebujeme přepsat „naším“)

3. Používáme-li na dokladech (faktura, prodejka) alespoň některé katalogové položky s recyklačními/REMA kódy a jsme povinni evidovat recyklace, zadáme takový doklad standardním způsobem (na rozdíl od účinnosti Zákona z r.2005 zde položky recyklace nevstupují do dokladu aktivním způsobem, ani se v parametrech nezaškrtává REMA) ale zobrazí se (vytiskne se) na speciální sestavě určené pro odběratele/zákazníka. Jedná se o tyto speciální sestavy:

Faktura s uvedením recyklačního příspěvku

Skladová prodejka s uvedením recyklačního příspěvku

Skladová prodejka úzká – vlevo s uvedením recyklačního příspěvku

4. Máme-li vykázat dlouhodobě statistiku položek s recyklací v dokladech, pak použijeme na Fakturách/Skladových dokladech Ostatní/Seznam položek dokladů
sestavu Seznam položek včetně recyklačních příspěvků. Součástí této sestavy je nabídka výstupu do souboru XLS, kdy můžeme provádět různé sumarizace. Před výstupem do této evidence přednastavíme filtr na seznamu dokladů např. dle data a druhu dokladu (Faktura/Prodejka) apod.