Blog

EKONOM 2021/09

Aktualizace

EKONOM 2021/09

22.11.2021

 • DPH – nový formulář přiznání DPH vzor 23
 • E-mail klient – parametr pro nastavení odchozího portu smtp serveru (kromě standardního portu 25 je možné nově nastavit porty 587, 465, 2525)
 • Mzdy – příloha k žádosti o nemocenské dávky – kontrola na změnu účtu u výplaty nemocenského
 • Homebanking – aktualizace formátu SEPA.XML QR
 • Faktura+platba – doplněn parametr pro nastavení okamžité splatnosti v QR kódu (standardně dle datumu splatnosti)
 • Fakturace – parametr na zrušení vazby – vybavenosti mezi objednávkou a proformou (zálohou)
 • OSS – nový modul One Stop Shop (evidence jednoho správního místa pro různé státy EU), doplněna sestava s rozpisem zdrojových dokladů pro výkaz OSS
 • Mzdy – nová sestava ročního seznamu sociálního/zdravotního pojistného (za všechny měsíce najednou)
 • Sklad – nový modul pro snímání a přenos skladových položek z androidní aplikace přenosný skladový terminál (ke stažení z Google Play)
 • Sklady plus – funkce pro export katalogu do XML souboru pro jednoduchou editaci a zpětný import změn

4.6.2021

 • PSČ – aktualizace číselníku, opraveno prohození sloupců pošta – PSČ (evidenční listy)
 • EPO – aktualizace verze datových vět DPH a kontrolního hlášení
 • Mzdy
  – doplněn přepočet izolačky v případě karantény přecházející nepřetržitě z března do dubna
  – oprava pracovních hodin za dobu izolačky včetně dnů svátků
  – oprava přenosu hodnoty karanténního příspěvku (izolačky) do dubnové mzdy
  – oprava nastavení nové průměrné mzdy do izolačky z nepřítomností (v personalistice je do vystavení mzdy předchozí kvartál)
  – uvolnění modulu mimořádného karanténního příspěvku (izolačky) do konce roku 2021 (očekávané prodloužení izolačky)
  – oprava nové kontroly datové věty přehledu o výši pojistného vzor 2021 při přímém odeslání přes datovou schránku (problém se netýká odeslání přehledu přes portál ČSSZ)
  – rozšíření tiskové sestavy seznamu karanténních příspěvků
  – doplnění pomocných výpočtů izolačky, opravy zaokrouhlení
  – modul pro výpočet mimořádného karanténního příspěvku (izolačky)
  – nový formulář „Přehled o výši pojistného“ vzor číslo 2021 (odečet příspěvků)