Blog

EKONOM 2021/01

Aktualizace

EKONOM 2021/01

4.3.2021

 • Mzdy
  – oprava výpočtů zůstatků dovolené ve dnech ve mzdách a výplatních lístcích
  (pro opravu v již vystavených mezd využijte volbu „Ostatní – konverze zůstatků dovolené“)
  – oprava přednastavení dnů u hodnot sazby při vystavení nové mzdy
  – oprava částečných dnů dovolené a opracováno při vystavení mzdy v případě zadání částečné nepřítomnosti
  – hromadné přednastavení hodnot pro výpočet mezd (stravenkový paušál)
  – upozornění na hranici zaručené minimální mzdy při výpočtu průměru na dovolenou a náhrady mzdy dle zadané platové skupiny
  – do výplatního lístku doplněn zůstatek dovolené v hodinách, průběžné korekce a opravy výpočtu dovolené
  – exekuce – změna výpočtu nezabavitelných částek
  – nový výpočet dovolené
  – zrušení superhrubé mzdy a solidární daně, dvě sazby daně z příjmů
  – potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 29
  – výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 25
  – nová mzdová položka pro zadání stravenkového paušálu, automatický výpočet paušálu dle odpracovaných dnů, zaúčtování
  – vyúčtování daně z příjmů vzor 23
  – vyúčtování srážkové daně vzor 18
 • Ekonom – nové číselníky pro rok 2021 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, náhrada mzdy)
 • EPO – aktualizace datových vět pro rok 2021
 • Daňová evidence – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor 26, oprava základu solidární daně na 1.672,080,- pro rok 2020
 • Evidence majetku – mimořádné odpisy majetku v 1. a 2. odpisové skupině
 • Kniha jízd – Silniční daň za 2020 (vzor 17)