TYP OBJEDNÁVKY

Popis pojmú:

Bezplatná zkušební verze START - verze omezená počtem záznamú

Plná verze programu - verze plnohodnotná, placená

Aktualizace programu - máte již zakoupenou plnou verzi programu a chcete si zakoupit nejnovější verzi s aktuální legislativou, případně novými funkcemi

Rozšíření programu (včetně aktualizace) -  máte již zakoupenou plnou verzi programu a chcete si zakoupit nejaktuálnější verzi a rozšířit tuto verzi o další moduly

Rozšíření programu (bez aktualizace) - máte již zakoupenou plnou verzi programu a chcete si pouze rozšířit stávající verzi o další moduly