Vyhledávání

Novinky

EKONOM 2019/06 - rozpis zde

   

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Aktualizace
30.07.2019
[ 2019 / 06 ]
 • Mzdy - Trexima - možnost alternativního výpočtu OONQ (Celkové ostatní osobní náklady zúčtované)
 • Účetní, peněžní deník - přímý odkaz na prvotní doklad
 • REMA - možnost zálohy a obnovy uživatelských číselníků odpadů
Aktualizace
18.06.2019
[ 2019 / 06 ]
 • Mzdy - změna výpočtu exekucí dle noveliace k 1.6. (zvýšení na dvojnásobek hranice plně zabavitelné částky)
 • Mzdy - opravena hranice odvodu pojistného z DPČ na 2999,-
 • Prvotní evidence - na všech formulářích filtru dokladů možnost pravou myší hromadně zrušit nastavení podmínek
Nová verze
14.06.2019
[ 2019 / 06 ]
 • Novela zákona č.80/2019 Sb. o DPH vstupující v platnost v období 01.04.2019-30.9.2019
 • DPH - dle novely výpočet DPH na haléře bez zaokrouhlení koeficientu
 • DPH - parametr pro možnost nastavení zaokrouhlení dokladu mimo evidenci DPH
 • Mzdy - dle novely zrušení karenční doby od 1.7., oprava odvodu pojistného zaměstnavatel z 25% na 24,8%
 • Fakturace - souhrnný daňový doklad - nový formát tiskové sestavy
 • DPH - upravena struktura o členění pořízení majetku ze zahraničí a v tuzemsku (RCH a RPDP)
 • Obnova dat, homebanking - možnost jednoduše zvolit cestu k souboru jenom přetažením myší.
 • Pokladna - možnost importu dokladů z XML souborů ve formátu ekonom
 • Import dokladů ISDOC, XML - jednoduše přetažením myší 
 • EET - při úhradě faktury doplněno do datové věty DPH z hrazeného dokladu
Aktualizace
16.04.2019
[2019/03]
 • Kurzový lístek - aktualizace načítání kurzovního lístku z ČNB
 • Mzdy - aktualizace formuláře a datové věty "Příloha k žádosti o dávku"
 • Mzdy - úprava modulu příkaz k úhradě pro mzdové položky (doplněn sloupec cena, sumarizace celkem)
Nová verze
20.03.2019
[2019/03]
 • Účetnictví - nový formát rozvahy pro rok 2018
 • Účetnictví - hlavni kniha, rozvaha, výsledovka - doplněny sloupce název anglicky a německy
 • Účetnictví - import počátků výkazů z minulého období změněn dle jedinečného řádku EPO (původně řádek výkazu, ten se mění)
Aktualizace
30.01.2019
[2019/01]
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor 23.
Aktualizace
18.01.2019
[2019/01]
 • Mzdy- aktualizace sestavy "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění"
 • Mzdy - přepočtený stav zaměstnanců - aktualizace pracovní doby 7,75 hodin pro dvousměnný provoz
 • Mzdy- Přehled o počtu zaměstnanců za rok 2018 vzor č.18
Nová Verze
09.01.2019
[2019/01]
 • Účetnictví, mzdy - nové číselníky pro rok 2019 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • EPO portál - aktualizace datových vět pro rok 2019
 • Mzdy - nový formulář "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění"
 • Mzdy - exekuce, oprava položky náklady na bydlení z 5928,-(2018) na 6233,-(2019
 • Podvojné účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) 29
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) vzor 25
 • Kniha jízd - Silniční daň za 2018 (vzor č.16, pokyny vzor č.26)
 • Objednávky - možnost definice samostatných deníků pro různé typy objednávek(definice číselných řad, typů objednávek přijatých)
Nová Verze
10.12.2018
[2018/12]
 • Prvotní evidence - Nové grafické vzory faktur a objednávek
Nová Verze
9.10.2018
[2018/10]
 • Hromadná fakturace - Doplněna možnost přenosu předkontace z katalogu do položek faktur
 • Sklad - oprava přepočtu stavu kompletů
 • Mzdy - nová položka procentní srážky z čisté mzdy
 • Personalistika - Doplněn tisk "Karty zaměstnance"
 • Mzdy - doplněna hodinová sazba pro zadání dohody o provedení práce
 • Fakturace - Zohledněna nulová spotřební daň při výpočtu a tisku dokladu
 • Podvojné účetnictví - přepracován výpočet saldokonta účtu (téměř okamžité zobrazení)

Aktualizace 
7.6.2018
[2018/05]

 • EET - oprava fiskalizace dokladu "až na druhý pokus" po upgrade Windows10
 • Mzdy - možnost nastavení mailu a heslo pro mzdové PDF sestavy zasílané mailem
 • Mzdy - uvolněno hromadné odeslání zaheslovaných výplatních lístků mailem
 • Skladové doklady - parametr pro tisk svázaných objednávek
 • Intrastat - doplněna možnost exportu vstupních položek Intrastat
 • Intrastat - doplněna sestava "Výkaz intrastat se sumarizací"
 • Intrastat - aktualizována sestava "Seznam faktur- intrastat."
   
Nová Verze
23.5.2018
[2018/05]
 • GDPR - podrobný popis změn
 • GDPR - rozšířena definice přístupových práv na exporty dat z modulů adres a personalistiky, e-shopy a přenosu mezi systémy
 • GDPR- rozšířena definice přístupových práv o zálohování dat bez osobních údajů adresních kontaktů a personalistiky
 • GDPR - modul adres rozšířen o datum platnosti osobních údajů
 • GDPR - modul adres rozšířen o možnost definice hesla pro PDF dokumenty zasílané e-mailem
 • GDPR - modul personalistiky rozšířen o datum platnosti osobních údajů
 • GDPR - modul personalistiky doplněn o filtr platnosti osobních údajů
 • Prvotní doklady - oprava náhodné chyby při přidání dokladu při paralelním spuštění více evidencí
 • Sklad - rozšířen filtr dokladů a pohybů o sériové číslo
 • Personalistika - ve filtru možné nastavit zaměstnance v insolvenci (vystaveno, insolvence)
 • Poštovní formuláře - oprava exportu CSV "Pošta on-line"
 • Souhrnné hlášení - doplněn sloupec "storno řádek" v "Opisu tisku" následného hlášení

Aktualizace 
12.3.20178
[2018/01]

 • interní doklady - automatická generace kurzových rozdílů zahraničních pohledávek a závazků
 • Mzdy - aktualizace datové věty NEMPRI přílohy k žádosti o nemocenské dávky verze 2017 31.02.
 • Mzdy - Exekuce, oprava položky náklady na bydlení z 5822,-(2017) na 5928,-(2018)

Aktualizace 
25.1.20178
[2018/01]

 • Mzdy - příloha k žádosti o nemocenské dávky verze 2017
 • Mzdy - nová sestava Seznam zaměstnanců s poznámkou
 • Účetnictví - celkový přehled - výnosy a náklady omezeny datumem "od" dle parametrů účetnictví
 • Kurzovní lístek - doplněny sloupce názvu měny a státu, volba datum vystavení/UZP pro denní kurz
 • Prvotní doklady - filtr na svázané dokumenty (roletka Druh dokladu)
 • Import faktury Ekonom-online (EOL) - doplnění předkontací do položek faktury definovaných v katalogu položek
Nová Verze
11.1.2018
[2018/01]
 • Účetnictví, mzdy - nové číselníky pro rok 2018 (daňové a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • Mzdy - nový výpočet srážkové daně z dohody o pracovní činnosti platný od 1.1.2018
 • Mzdy - nový formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti" vzor 22.
 • Mzdy - počet zaměstnanců vzor 17
 • Podvojné účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) 28
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) vzor 24
 • Identifikace - záložka pro jednoduché vložení firemního loga do dokladů
 • Číselník jmen vystavil - možnost definice obrázku s razítkem a podpisem do dokladů
 • Fakturace PLUS - Evidence náhradního plnění (generování CSV souboru pro MPSV)
 • Mzdy - Aktualizace výkazů TREXIMA (4Q 2017)
 • Fakturace PLUS - Aktualizace XLS pro ČSOB (Saldo)
 • Mzdy - odstraněn dotaz na výpočet nové mzdy
 • Podvojné účetnictví - parametr pro výpočet počátečních stavů rozvahy
 • Ekonomický přehled - obrat nahrazen rozpisem na výnosy, náklady a rozdíl
 • Personalistika - možnost filtrovat zaměstnance s vystaveným výpočtem daně, ELDP, potvrzením příjmů ...
 • Majetek PLUS – tlačítko „Dokumenty“, umožňuje zaevidovat dokumenty ke kartě majetku (PDF, XLS, DOC, atd…)
 • Majetek PLUS – karta majetku – nový údaj CPA/CC pro zařazení majetku do statistické skupiny podle Přílohy č.1 ZDP
 • Majetek PLUS – v číselníku CPA/CC uveden návrh hodnoty daňové odpisové skupiny
 • Majetek PLUS – rozšíření parametrů účetního odepisování – počet měsíců > 999, procento na 3 desetinná místa
 • Majetek PLUS – v inventárních seznamech se se jako cena tiskne součet cenových částí k zadanému datu
 • Majetek PLUS – zaveden nový parametr "Účetní odpisy počítat z rozdílu pořizovací ceny a zbytkové hodnoty", uplatní se při procentním výpočtu účetních odpisů
 • Majetek PLUS – v "Exportu dat pro inventuru" přidána možnost omezit export jen na zadaný interval umístění
 • Majetek PLUS – upraveny a rozšířeny tiskové sestavy

 

Zpět >>