Vyhledávání

/ Mzdy a personalistika

Re: zvýšení základu pro sociální pojistné FrantaB 22.04.2007 11:22:16
Neznám bohužel Vaše licenční číslo, abych zjistil možnosti vaší verze. K ničemu vás nenutíme, máte možnost se vrátit k libovolné verzi která vám vyhovovala, není nijak časově omezená. To že jsme opustili od přímé modifikace základu pro sociální pojistné nebyl záměr. Používal se stejný zadávací formulář jako u zdravotní pojišťovny a ten byl rozšířen o údaje zdravotního pojištění. Úprava základu samostatnou položkou je komfortnější, objeví se ve všech mzdových seznamech a výplatních lístcích. Neznám vaši konfiguraci programu, ale jestliže vememe cenu upgrade mzdového modulu cca 300 kč, neznám program který by nabízel v této kategorii tolik legislativních změn jako ekonom. V těchto 300 korunách jsou stovky programátorských hodin a miliony investovaných nákladů. My vám tyto naše služby nabízíme a nenutíme. Pokud se vám zdá tato investice do verze 2007 neřešitelná, nevážíte si podle mne vůbec svého času, jelikož budete muset trávit hodiny nad ručním výpočtem vyúčtování daně zaměstnanců a firmy atd atd. A doporučuji zkalkulovat kolik Vás bude stát mzda zaměstnance kterého na našem programu evidujete, pokud hgodnotíte investici do našich služeb jako zbytečnou.

*

*
*

Změnit kód

*