Vyhledávání

/ Mzdy a personalistika

Re: zvýšení základu pro sociální pojistné FrantaB 17.04.2007 22:39:47
Od verze 2007/01 byla doplněna možnost definice nepeněžní mzdové položky která vstupuje do základu pro sociální pojistné, upgradujte program.

*

*
*

Změnit kód

*