Vyhledávání

Aktualita

Nový jednotný portál MPSV poběží od srpna 2019

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí budou na konci srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí.

To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Pro veřejnost jsou nové stránky k dispozici od 28. června 2019 v rámci souběžného provozu stávajícího portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednotné portálové řešení je dostupné na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.czKoncem srpna 2019 bude provoz původního portálu ukončen a uživatelé naleznou veškeré důležité informace pouze na adresách www.mpsv.cz a www.uradprace.cz. Termín nahrazení stávajícího portálového řešení novým portálem bude upřesněn. Do doby spuštění jednotného portálového řešení budou zachovány veškeré funkčnosti stávajícího portálu, tj. také evidence náhradního plnění.

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí přinese ve vztahu k chráněnému trhu práce některé inovace. Dotknou se jednak evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle ustanovení § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a také předkládání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) zákona o zaměstnanosti.

Zpět na přehled...