Vyhledávání

Účetní agendy, práce s programem: Faktura v cizí měně tuzemskému odběrateli a její tisk