Vyhledávání

Aktualita

24.11.09 - Změny a doplňky k agendě Majetek Plus

 • Historie cen – evidence pozemků. Přidána možnost určit, že cenová část je pozemek a zaevidovat jeho výměru. Automatický dopočet průměrné ceny pozemku. V tisku karet majetku přidán nový formát „Karta pozemku“ s vyčíslením cenového vývoje pozemku v důsledku jeho rozšiřování či odprodávání.
 • Daňové odepisování – nový způsob „Mimořádný odpis“. K tomuto způsobu je možné použít pouze odpisové skupiny 1 a 2. Při použití mimořádných daňových odpisů je třeba dbát na podmínky, které ukládá zákon, zjeména na to, že technické zhodnocení takto odepisovaného majetku je samostatně evidovaným a odepisovaným předmětem.
 • Daňové odepisování – pokud je nastaveno „Neodepisovat“, je možné kdykoli tento údaj změnit. Jakmile uživatel nastaví nějaký konkrétní způsob odepisování a uloží kartu, není již možné dále tento údaj měnit.
 • Tisky – ukládání datumů a způsobu třídění – zapracováno ukládání naposled použitých datumů a způsobů třídění sestav pro usnadnění navazujících prací.
 • Tisk karty majetku – nový formát „Karta pozemku“.
 • Tisk inventárních seznamů – přidáno datum tvorby seznamu. Do sestavy pak nejsou zahrnuty předměty, vyřazené před tímto datem nebo zařazené po tomto datu.
 • Tisk nestránkovaného inventárního seznamu – doplněn součet PC na poslední straně.
 • Tisk přehledu cenových změn – sestava přepracována na nový,  podrobnější formát „Přehled přírůstků a úbytků“ majetku.
 • Tisk zůstatkové ceny vyřazeného majetku – rozšířen o účetní ZC a její porovnání s daňovou ZC.
 • Tisk porovnání daňových a účetních odpisů – nově zařazeno.
   

Zpět na přehled...