Vyhledávání

Aktualita

20.10.09 - Zrychlené odpisy jako součást protikrizového balíčku

a tím i rychlejší promítnutí investice do daňových nákladů. Novela zákona umožňuje zkrátit odpisovou dobu o více než polovinu, například osobní vůz může společnost dostat do nákladů už za dva roky namísto standardních pěti let.

Zrychlený odpis je možný uplatnit u nově pořízeného hmotného majetku v 1. a 2. odpisové skupině. U první odpisové skupiny, do které spadají např. IT technologie, speciální zemědělské stroje aj., je doba odpisu zkrácena na 12 měsíců, u druhé odpisové skupiny pak z pěti na dva roky. Při pořízení nových osobních, užitkových a nákladních automobilů či strojů si tedy podnikatel může zvolit dobu trvání smlouvy od 24 do 48 měsíců, čímž si zároveň určuje i dobu promítnutí investice do svých nákladů. Může si tak optimálně regulovat nejen své cash flow, ale i tvorbu zisku. Pokud bude pro firmu výhodnější zachování původní délky odepisování, což činí u druhé odpisové skupiny pět let, má firma možnosti výběru z obou variant. Zkrácené odpisy je možné uplatnit na nově pořízený majetek formou finančního leasingu v období od 20. července 2009 do 30. června 2010. A právě termín posledního června příštího roku by měl být pro firmy v současné době zaklínadlem.

Vhodná doba pro koupi auta

Ač se to nezdá, podzim tohoto roku je hraničním mezníkem pro firmy, které chtějí využít nabízené možnosti uplatnit nově pořízený majetek co nejdříve do nákladů. Hraje pro to několik faktorů. Dodací lhůty u nově pořizovaných strojů a zařízení bývají někdy delší a s podobnou situací se setkáme i při koupi nových osobních a užitkových vozů. Může se stát, že zákazník na vůz čeká i měsíce a chce-li pořídit více vozů, je reálné dodání v roce 2010, což je údaj směrodatný pro účetní evidenci dodaného vozidla. A právě tento fakt není mezi firmami téměř vůbec znám.

 

 

Zpět na přehled...