Vyhledávání

Aktualita

Popis výpočtu slev na pojistném v programu EKONOM

V mzdovém číselníku jsme doplnili novou mzdovou položku „Sleva na pojistném“ (číslo 3005).

Číselník „Sazba pojistného“  byl rozšířen o parametry výpočtu slevy na pojistném:
- Průměrná mzda (23.555)
- Koeficient slevy (1,15) = pro výpočet  násobku průměrné mzdy (27.100)
- Procento slevy (3,3%) = pro výpočet slevy z rozdílu násobku průměrné mzdy a vyměřovacího základu
- Maximální výše slevy (25%) z vyměřovacího základu

Od období 2009/08 program provede při výpočtu mzdy automaticky výpočet slevy na pojistném.
Slevu program nepočítá u zaměstnanců, kteří mají v kartě příznak „Zaměstnání malého rozsahu“, nebo u zaměstnanců kteří nemají zadán „pracovní poměr s pojistným“.
Pro ošetření všech případů, kdy u zaměstnance nemůže být uplatněna sleva na pojistném jsme v kartě zaměstnance doplnili novou volbu „Náleží/nenáleží sleva na pojistném“. Jedná se například o případ, kdy zaměstnání netrvá tři měsíce.

Položka slevy na pojistném  se netiskne ve mzdovém lístku.
V období 2009/08 se vám v tisku personalistiky pod volbou „sociální pojistné“ objeví nová volba „Přehled o výši pojistného a příloha k přehledu pro období 2009/8“. Jedná se o dočasnou tiskovou sestavu, umožňuje navíc tlačítkem „Výpočet“ zpětně dopočítat slevy na pojistném za období 2009/01 až 2009/07. Tyto hodnoty pak program čerpá pro „přílohu přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách“.

Pro upřesnění, program nepočítá slevu na pojistném za období, kdy zaměstnanec nebyl zaměstnán celý kalendářní měsíc.
Program sumarizuje vyměřovací základy ze všech souběžných pracovních poměrů, které podléhají nároku na slevu na pojistném, slevu poté uplatní jednorázově u hlavního pracovního poměru.
 

Zpět na přehled...