Vyhledávání

Aktualita

Výpočet zálohy na daň

Sdělení k praktické aplikaci ustanovení § 6 odst. 13 a 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1.1.2009.

Jestliže ale zaměstnanci činní  na základě dohody o provedení práce uzavřené podle zákoníku práce nejsou podle tuzemského sociálního a zdravotního pojištění poplatníky pojistného, pak se při stanovení základu daně (základu pro výpočet zálohy na daň) jejich  příjmy  plynoucí z této dohody  o žádné tedy ani o tuzemské povinné pojistné nenavyšují (v těchto  případech je   základem  daně  jen  tzv. hrubá mzda).  Tento postup je   nutno dodržet i v případě zaměstnance, u kterého povinnost platit tuzemské povinné pojistné zaměstnavatel nemá (a opět nejsou podstatné důvody).

odkaz na celý článek zde

Zpět na přehled...