Vyhledávání

Aktualita

Novinky ve verzi 2009/01

Ve mzdovém modulu jsou zapracovány nové výpočty náhrad mzdy pro prvních čtrnáct kalendářních dnů nemoci zaměstnance. Tyto náhrady se týkají od 1.1. 2009 jak velkých tak malých organizací. Výpočty provádí automaticky modul nepřítomností, při zadání nemoci program nabízí výpočet nemocenské dávky.

Program sumarizuje hrubé příjmy za předchozí kvartál (obdoba výpočtu průměru na dovolenou), odpracované hodiny a vypočítá průměrný hodinový výdělek. Ten je upraven dle tří redukčních hranic a od čtvrtého pracovního dne program sumarizuje náhrady pro jednotlivé pracovní dny maximálně do čtrnáctého kalendářního dne.
Pro výpočet denní náhrady byla v kartě zaměstnance doplněna možnost definice rozpisu pracovní doby pro jednotlivé dny v týdnu. Pokud nepoužijete tento rozpis, bude provedena náhrada pro standardní pracovní týden pondělí až pátek dle denního úvazku.

Ve mzdovém číselníku byla doplněna nová položka „Náhrada mzdy“ do které vám program automaticky přednastaví hodnotu náhrady při vystavení nové mzdy.

Od 1.1. je rovněž k dispozici nový „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ – měsíční výkaz pro OSSZ, dále pak „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ – přihláška/odhláška. Obě sestavy je možno tisknout přímo do naskenovaného podkladu, nebo bez podkladu do tiskopisu OSSZ.
Jelikož je několik verzí tiskopisů, tzn. tiskopisy na www OSSZ jsou umístěním polí jiné než tiskopisy OSSZ, máte možnost výběru dvou formátů tiskových sestav.

Jako každý rok jsou v nové verzi zapracovány kompletně nové číselníky od pracovního kalendáře, přes sazby daně, sociálního i nových nemocenských dávek pro velké orgranizace, u nichž budou pokračovat výpočty nemocenských dávek u nepřítomností započatých v roce 2008.

S novým formulářem DPH vzor č.15 bylo nutné nadefnovat zcela nový číselník členění DPH. Formulář DPH prodělal jednu z největších změn od jeho zavedení, zredukoval se počet řádků.  Změnil se systém zařazení dokladů do jednotlivých kategorií a došlo ke kompletnímu přečíslování polí.

Aby klienty nemátly staré a nové kódy členění DPH, filtrujem zobrazení aktuálních kódů členění dle datumu UZP na dokladu ze kterého seznam zobrazíte.

Zpět na přehled...