Vyhledávání

Aktualita

EKONOM 2008/08 - nová funkce - rekapitulace DPH

I přesto, že uzamknete období, které již bylo uzavřeno z hlediska výpočtu DPH, stává se často, že při různých opravách dojde k modifikaci některého z dokladů s DPH, nebo jeho přesunu z jednoho období do druhého.

V nové verzi programu 2008/08 byla proto doplněna nová tisková sestava „Porovnání rekapitulace dokladů se zálohou“ , kterou naleznete pod tlačítkem „Tisk“  v modulu výkazu DPH.

Po potvrzení této volby máte možnost standardně zvolit období nebo termín za který má být provedena kontrola.
Modul obnovy dat poté nabídne k výběru zálohu dat,  která byla provedena nejblíže po uzávěrce DPH.

Do dočasného adresáře je pak  provedena obnova zálohy, po které následuje rekonstrukce rekapitulace DPH a její porovnání s aktuálním stavem agendy. V případě jakýchkoliv rozdílů program generuje protokol, ve kterém jsou uvedeny informace o případných změnách v evidenci DPH (tzn. modifikované, doplněné nebo zrušené doklady s evidenci DPH).

Věříme, že vám tato funkce  ušetří spoustu času věnovaného dohledávání případných změn a oprav při tvorbě výkazů DPH.

Zpět na přehled...