Vyhledávání

Aktualita

Verze 2008/05 - nové funkce programu

Hromadná fakturace je samostatná nadstavbová úloha, která umožňuje jednorázově vygenerovat větší množství vystavených faktur s určitými společnými vlastnostmi.  Funkce vám umožní jednoduše vygenerovat  pro vybrané adresní kontakty hromadně blok faktur s předem nadefinovaným obsahem.

Podrobný návod hromadné fakturace:
Úloha se spouští z modulu fakturace „Faktury vystavené“ (přehled faktur) stisknutím tlačítka „Ostatní“ s podvolbou „Ostatní>Hromadné generování faktur“.Na vstupním formuláři nejprve zvolíme číselnou řadu (prefix), v níž se vygenerují čísla faktur pro vybrané (vyfiltrované) adresy. Všechny ostatní zadané údaje na záhlaví se zapíší do všech vygenerovaných faktur. (Texty, popis, datumy atd.).
Faktury se generují s položkami, které se kopírují jednak z tzv. „společných položek“ – záložka fakturace. (tyto položky jsou společné pro všechny faktury a nají i stejné hodnoty a množství) a druhak z "položek individuálního ceníku" - každá firma (odběratel) – může mít nadefinovaný individuální ceník ( definuje se v adresáři („Ostatní“>“Individuální ceny“) s libovolnými položkami, množstvím a cenou.)
Na záhlaví se před samotnou fakturací ještě definuje způsob generovní var.symbolu (konstantní - z adresáře nebo proměnný - dle čísla dokladu) a několik kritérií souvisejících s adresářem. Předposledním krokem (před samotnou generací) je „Filtr adres“, kdy se z nabídnutého seznamu adres odfiltrují adresy („Filtr“ a „Zpět“) pro hromadnou fakturaci (pro odfiltrování můžeme použít např. adresy s určitou shodnou poznámkou nebo jiným příznakem). Samotnou hromadnou fakturaci lze dokončit tlačítkem "Generovat".

Evidence svázaných dokumentů  je nový číselník, který k adresnímu kontaktu nebo k účtované agendě umožňuje evidovat odkazy na užitečné dokumenty (tzv. připnutí dokumentu). Těmi mohou být např. naskenované výpisy z obchodního rejstříku, smlouvy, objednávky a jiné dokumenty. V seznamu je možné přímo klikem na odkaz s popiskou, která specifikuje o jaký dokument se jedná, otevřít soubor, pokud je asociovaný podle přípony s některou aplikací windows (např. pro DOC Word, JPG  IrfanView apod.).

 

Zpět na přehled...